T

Resultaten van de enquête woon- & werkruimte in corona-tijd

Welke invloed hebben de Coronapandemie en de economische crisis op de huursituatie van kunstenaars? Hoelang kunnen zij het zich veroorloven een studio te blijven huren, als er geen extra steun komt? Lees de resultaten van onze enquête hier.

10/07/2020
Sinds het uitbreken van de Coronapandemie nemen de zorgen over de betaalbaarheid van atelierruimte toe onder kunstenaars, beheerders en eigenaars in Nederland. De gedachte ligt immers voor de hand dat de sterke achteruitgang van inkomenspositie van kunstenaars, in combinatie met een vaste lastendruk door o.a. huur van atelierruimte die op hetzelfde niveau blijft, kan leiden tot acute financiële problemen. Er zijn op zijn punt echter (nog) weinig gegevens bekend. Hoe groot is het effect van de crisis op atelierhuur eigenlijk? Hoe groot zijn de huurproblemen van kunstenaars precies? Verschillen zij per regio? En hoe zal de situatie er over een half jaar uitzien? Zien kunstenaars zich gedwongen hun atelier op te geven?

Om op deze en andere vragen een gefundeerd antwoord te kunnen geven, heeft Platform BK een enquête afgenomen onder huurders van atelierruimtes. Tussen 25 mei en 14 juni 2020 vulden 117 respondenten deze enquête in. Op basis van de resultaten schreven we een verslag, dat je hieronder kunt downloaden. Hierin lees je over:

  • de grootte en opbouw van de groep respondenten;
  • de verschillende soorten vastgoed die respondenten huren en de soorten contracten die daarbij komen kijken;
  • huurproblemen waartegen huurders tijdens de Corona-crisis aanlopen;
  • het beeld van algemene precariteit van huurders dat uit de enquêteresultaten naar voren komt;
  • de onderzoeks- en lobbycontext van deze enquête.

Om in deze inventarisatie ook huurders mee te nemen die geen Nederlands spreken, is de enquête afgenomen in het Engels. We hebben daarom ook het verslag in het Engels geschreven. Je kunt het volledige bestand downloaden via deze knop:
Over Platform BK

Platform BK onderzoekt de rol van kunst in de samenleving en voert actie voor een beter kunstbeleid. Wij vertegenwoordigen kunstenaars, curatoren, ontwerpers, critici en andere culturele producenten.