Studio Talks: Kunstenaars in de politieke arena

Over de geschiedenis en toekomst van kunstvakbonden en beroepsorganisaties.

19/11/2022
Museum Arnhem en Platform BK nodigen u van harte uit voor het programma ‘Studio Talks: Kunstenaars in de politieke arena’ op zaterdag 19 november van 14.00 tot 16.30. Het programma is deels Engelstalig.

Kunstenaars hebben het niet breed. Zij verdienen gemiddeld 18.000 euro per jaar, ze hebben te maken met een grote werk- en inkomensonzekerheid, ze zijn vaak niet verzekerd tegen arbeidsongeschiktheid en hebben moeite met het vinden van een betaalbare woon- en werkplek. Daarom zien we dat kunstenaars zich organiseren in solidariteitsorganisaties om samen hun maatschappelijke positie te verbeteren. Hoe organiseren kunstenaars zich? Welk effect heeft dat? En past dit in de traditie van arbeidersbewegingen in het algemeen? Tijdens dit programma nemen we het publiek mee met een historische lezing over kunstvakbonden (in het Engels). Daarna volgt een debat tussen beroepsorganisaties voor beeldend kunstenaars en het publiek over de wereld van de kunstpolitiek toen en nu. Dit programma vindt plaats in het kader van de tentoonstelling Van Links Naar Rechts in Museum Arnhem, over de politieke polarisatie in de kunst in de jaren 1930. 

Programma

14:00   Introductie door Jelle Bouwhuis, curator van Museum Arnhem

14:10   Lezing ‘Kunstvakbonden en de politieke organisatie van precair werkenden’ door Mia van den Bos (Engelstalig)

14:40   Paneldiscussie: De maatschappelijke visie van kunstenaarsorganisaties. Met Peter van den Bunder (Kunstenbond), Henk Hofstra (Beroeps Organisatie Kunstenaars), Sepp Eckenhaussen (Platform BK) en Marlies Leupen (moderator). Arnhemse kunstorganisaties POST en Plaatsmaken zullen als respondent deelnemen aan de discussie.

15:30   Borrel

Tijd en locatie

‘Studio Talks: Kunstenaars in de politieke arena’ vindt plaats in Museum Arnhem op zaterdag 19 november van 14:00 tot 16:30 uur.
De tentoonstelling Van Links Naar Rechts is voorafgaand aan het programma te bezoeken.

Aanmelden

Dit programma is gratis. Aanmelden is noodzakelijk in verband met voorbereiding en catering. Aanmelden kan via https://www.museumarnhem.nl/nl/activiteiten/studio-talks, onderaan de pagina.

Organisatie

‘Studio Talks: Kunstenaars in de politieke arena’ wordt georganiseerd door Museum Arnhem en Platform BK. Museum Arnhem plaatst kunst in het hart van de samenleving, door het aandragen van geëngageerde perspectieven. Platform BK onderzoekt de rol van kunst in de samenleving en voert actie voor een beter kunstbeleid. Wij werken aan een betere waardering van de beeldende kunst en een sterkere positie van iedereen die binnen de sector werkzaam is.
Over Platform BK

Platform BK onderzoekt de rol van kunst in de samenleving en voert actie voor een beter kunstbeleid. Wij vertegenwoordigen kunstenaars, curatoren, ontwerpers, critici en andere culturele producenten.