Platform Beeldende Kunst Voorwaarden – Platform BK


Voorwaarden

Door lid te worden steun je het bestaan van Platform BK, heb je gratis of gereduceerde toegang tot de activiteiten en inspraak op onze ledenbijeenkomsten.

De steun van de leden vormt de ruggengraat van de organisatie. Het geeft financiële onafhankelijkheid en overtuigingskracht aan onze activiteiten. De middelen worden onder andere aangewend om de huur te betalen van een klein kantoor en de reiskosten te vergoeden van medewerkers. Platform BK draait volledig op vrijwilligersbasis, goed voor zo’n 3000 werkuren (2 fte!) per jaar. Omdat zij de motor zijn van de organisatie en de slagvaardigheid en continuïteit kunnen waarborgen hopen we gauw vrijwilligersvergoedingen toe te kunnen passen.

Je kan al lid worden van het Platform vanaf 48,- per jaar, inschrijven kan hier.

Kies een tarief en betaalwijze. Dit zijn de mogelijkheden:

Crisis betaling gaat per maand per incasso €4.00/maand
Crisis betaling gaat per jaar per factuur €48.00/jaar
Standaard betaling gaat per maand per incasso €6.00/maand
Standaard betaling gaat per jaar per factuur €72.00/jaar
Mecenas betaling gaat per maand per incasso €10.00/maand
Mecenas betaling gaat per jaar per factuur €120.00/jaar
Messias betaling gaat per maand per incasso €20.00/maand
Messias betaling gaat per jaar per factuur €240.00/jaar
Platform BK is niet BTW-plichtig.

Je verbindt je voor minimaal 1 jaar aan Platform BK. Daarna geldt 2 maanden opzegtermijn. Het lidmaatschap wordt stilzwijgend verlengd.

Wanneer je graag het jaarbedrag in één keer overmaakt, ontvang je een factuur met het verschuldigde bedrag tot en met december van dat jaar. Facturen voor de contributie voor een heel jaar worden in januari verstuurd.

We zijn iedereen zeer dankbaar de bijdrage tijdig te ontvangen, zodat er niet onnodig veel werk ontstaat om de financiële administratie op orde te hebben.