Voorwaarden

Door lid te worden steun je het bestaan van Platform BK, heb je gratis of gereduceerde toegang tot de activiteiten en inspraak op onze ledenbijeenkomsten.

De steun van de leden vormt de ruggengraat van de organisatie. Het geeft de basis van de bestaansmiddelen en zodoende een grotere mate van financiële onafhankelijkheid. De brede steun draagt bij aan het effect en overtuigingskracht van onze activiteiten. De middelen worden onder andere aangewend om de huur te betalen van een klein kantoor, reiskosten te dekken, evenementen te organiseren, lobby werk te verrichten, teksten te publiceren, maar vooral ook de medewerkers te vergoeden voor hun harde werk.

Je kan al lid worden van het Platform vanaf 48,- per jaar. Echter zullen de tarieven per 2021 stijgen. Daarnaast zal ook de betaalmogelijkheid gereduceerd worden tot automatische incasso, weliswaar per maand of per jaar. Inschrijven kan hier.

Wanneer kiest voor  jaarlijkse afschrijving, dan wordt dit in januari of februari automatisch afgeschreven.

Waneer kiest voor maandelijkse afschrijving, dan gebeurt na de 20e van elke maand.

Kies een tarief en betaalwijze. Nu zijn dit de mogelijkheden:

Crisis betaling gaat per maand per incasso €5.00/maand
Crisis betaling gaat per jaar per incasso €60.00/jaar
Standaard betaling gaat per maand per incasso €7.50/maand
Standaard betaling gaat per jaar per incasso €90.00/jaar
Mecenas betaling gaat per maand per incasso €12.50/maand
Mecenas betaling gaat per jaar per incasso €150.00/jaar
Messias betaling gaat per maand per incasso €25.00/maand
Messias betaling gaat per jaar per incasso €300.00/jaar
Platform BK is niet BTW-plichtig.

.tg {border-collapse:collapse;border-spacing:0;}
.tg .tg-1lax .tg-3lax {width: 25%;}
.tg .tg-2lax {width: 50%}

Je verbindt je voor minimaal 1 jaar aan Platform BK. Daarna geldt 2 maanden opzegtermijn. Het lidmaatschap wordt stilzwijgend verlengd. Wanneer je graag het jaarbedrag in één keer afgeschreven wil zien, dan wordt dit in januari afgeschreven.

SEPA machtiging

Met het aanvinken van ‘akkoord voor incasseren contributie’ geeft de geïncasseerde toestemming aan haar eigen bank om de betalingsopdracht van Platform BK te accepteren.

Incassant ID NL49 ZZZ 541269160000
Platform BK
Da Costakade 158
1053 XC Amsterdam
Nederland

Het  inschrijvingsformulier combineert de data (IBAN, naam, adres, land, ingangsdatum) van de geïncasseerde met een uniek kenmerk. Deze is in te zien via de portal https://platformbk.banster.nl/lid

Mocht u niet eens zijn met de incassatie, neem contact met ons op via admin@platformbk.nl

De terugboekingstermijn is 30 dagen, neem daarvoor contact op met uw eigen bank.

We zijn iedereen zeer dankbaar de bijdrage tijdig te ontvangen, zodat er niet onnodig veel werk ontstaat om de financiële administratie op orde te hebben.