Platform Beeldende Kunst 300 miljoen. en nu? – Platform BK


300 miljoen. en nu?

Gister is een steunpakket van 300 miljoen voor de culturele sector bekend gemaakt. We zijn ontzettend blij dat een groep instellingen hierdoor geholpen wordt. Tegelijk roept de huidige berichtgeving veel zorgen bij ons op.

16/04/2020
Het soortelijk onsuccesvolle beleid van de afgelopen decennia heeft vooral geleid tot verdere autocratisering en groeiende ongelijkheid in onze sector; het wegtrekken van kunstenaars uit Nederland, het verdwijnen van het middenveld, terwijl succesverhalen over de grote musea de aandacht hebben afgevangen.

Het huidige pakket is erop gericht via de grote BIS-instellingen en andere ‘vitale’ instellingen de hele sector overeind te houden – van Rijksmuseum tot individuele kunstenaar. Hoe dat in zijn werk moet gaan, is echter nog onduidelijk.

Hoe kunnen we samen de sector organiseren om tot een solidaire verdeling te komen? Hoe kunnen instellingen aanspreken en motiveren om de sector adequaat en integraal te voeden? Hoe kan deze extra steun worden ingezet in een wisselwerking tussen klein, midden en groot?

 

 
Over Platform BK

Platform BK onderzoekt de rol van kunst in de samenleving en voert actie voor een beter kunstbeleid. Wij vertegenwoordigen kunstenaars, curatoren, ontwerpers, critici en andere culturele producenten.