F

Art Matters

Art Matters is een uitgebreide serie essays die ingaat op het veranderende politieke landschap in Nederland en de positie van de kunst daarbinnen. De totale inventarisatie van essays zal gepresenteerd worden als onderdeel van ons Kunstlandschap. Het Schap reist naar verschillende locaties om telkens opnieuw een actueel overzicht te geven van de huidige staat van het kunstlandschap in Nederland.

20/11/2012Over Platform BK

Platform BK onderzoekt de rol van kunst in de samenleving en voert actie voor een beter kunstbeleid. Wij vertegenwoordigen kunstenaars, curatoren, ontwerpers, critici en andere culturele producenten.