R

Ateliercolleges Filosofie i.s.m. Esther Didden

Descartes’ uitspraak ‘Cogito ergo sum’ kennen we, maar waarom was dat zo’n schokkende uitspraak? En hij zadelde de filosofen na hem op met een groot dilemma, het zogenoemde lichaam-geest probleem. Hoe zit dat precies? Of neem Heidegger. Een complex filosoof die een vocabulaire ontwikkelde om zich adequaat te kunnen uitdrukken. Zijn bekendste boek is ‘Sein und Zeit’, maar waar gaat dat boek eigenlijk over? En dan Sartre. Niet alleen filosoof, ook toneelschrijver en auteur. In zijn werk staat ‘de ander’ centraal. Je vindt het in al zijn werk terug, niet alleen in zijn filosofie. Een denker die veel discussie op zal roepen. Dit zijn slechts enkele filosofen uit de serie ateliercolleges die Esther Didden zal geven op verzoek van Platform BK.

20/06/2016
Platform BK presenteert in samenwerking met Esther Didden: Introducties in de filosofie. Kennis van de filosofie is niet nodig, nieuwsgierigheid wel. Maandelijks staat er één filosoof (of een filosofisch conflict) centraal. Soms is vooraf een tekst om te lezen of een denkopdracht. Er is veel ruimte voor discussie, o.a. over de relevantie vandaag de dag.

Esther Didden (1972) maakt filosofische programma’s voor de culturele sector, o.a. De Nacht van de Filosofie Den Haag. Ze is tevens lid van Platform BK. www.estherdidden.nl.

Praktische informatie en aanmelden:
Kosten voor de gehele reeks (9 colleges in totaal):  €100,- voor leden en €150,-  voor niet leden van Platform BK. Je kan je ook opgeven voor individuele colleges, maar degenen die voor de gehele reeks reserveren krijgen voorrang bij het aanmelden. Meld je snel aan, want er is beperkt plek! De ateliercolleges vinden 1x per maand op een woensdag plaats, om 19:30 uur bij Platform BK in het Tetterode pand aan de Da Costakade 158 in Amsterdam.

Programma en data ateliercolleges 2016-2017
woensdag 28 september | Plato, Aristoteles en Aquino
(o.a. hun denken over kunst)
Aanvang: 19:30 uur /duur: 1,5 uur
woensdag 19 oktober | Descartes, LaMettrie en Spinoza
Aanvang: 19:30 uur /duur: 1,5 uur
woensdag 23 november | De Verlichting (Voltaire, Montesquie, Hume)
Aanvang: 19:30 uur /duur: 1,5 uur
woensdag 11 januari | Immanuel Kant, deel 1
(Kritiek vd zuivere rede)
Aanvang: 19:30 uur /duur: 2 a 2,5 uur
woensdag 15 februari | Immanuel Kant, deel 2
(Kritiek van het Oordeelsvermogen / zijn esthetica) en reacties van Derrida en Lyotard
Aanvang: 19:30 uur /duur: 2 a 2,5 uur
woensdag 15 maart | Heidegger en Sartre
Aanvang: 19:30 uur /duur: 1,5 uur
woensdag 12 april | Gadamer en Derrida
Aanvang: 19:30 uur /duur: 1,5 uur
woensdag 17 mei | Denken over techniek, deel 1
(Anders, Gehlen, Heidegger)
Aanvang: 19:30 uur /duur: 1,5 uur
woensdag 14 juni | Denken over techniek, deel 2
(Turtle, Winner, Latour)
Aanvang: 19:30 uur /duur: 1,5 uur

*Deze colleges zijn volgeboekt.
Over Platform BK

Platform BK onderzoekt de rol van kunst in de samenleving en voert actie voor een beter kunstbeleid. Wij vertegenwoordigen kunstenaars, curatoren, ontwerpers, critici en andere culturele producenten.