Platform Beeldende Kunst BKNL – Platform BK


BKNL

Beeldende Kunst Nederland (BKNL) is een informeel overleg van organisaties die opkomen voor het belang van beeldend kunstenaars, musea, presentatie-instellingen en galeries in Nederland. BKNL agendeert urgente vraagstukken en onderwerpen die spelen binnen de beeldende kunst. Bij BKNL zijn aangesloten: Platform BK, de Kunstenbond, Kunsten ‘92, de Beroepsvereniging van Beeldende Kunstenaars (BBK), de Nederlandse Galerie Associatie (NGA), de belangenvereniging voor presentatie-instellingen De Zaak Nu, het Overleg Beeldende Kunstacademies (OBK) en BOK (Beroeps Organisatie Kunstenaars). Het Mondriaan Fonds faciliteert en coördineert de bijeenkomsten.
● BKNL
Evaluatie Richtlijn Kunstenaarshonoraria
03/09/2021
● BKNL
De beeldende kunsten reageren op het tweede Corona-steunpakket
11/09/2020
● BKNL
Collectieve Selfie #4
17/09/2019
● BKNL
Reactie BKNL uitgangspunten cultuurbeleid
25/06/2019
● BKNL
Collectieve Selfie #3
17/03/2018
● BKNL
Collectieve Selfie #2
17/08/2017
● BKNL
Collectieve Selfie #1
17/08/2016