Platform Beeldende Kunst Brief van Minister Ollongren aan Kunstenbond en Platform BK – Platform BK


Brief van Minister Ollongren aan Kunstenbond en Platform BK

In reactie op de open brief, waarin Kunstebond en Platform BK opriepen tot een huurstop, kregen we op 6 juli 2020 een brief van minister Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, mede namens minister Van Engelshoven van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. De minister zet hierin de deur op een kier voor aanvullende steunmaatregelen.

16/07/2020
In de brief zet minister Ollongren uiteen dat in het door minister Van Engelshoven opgezette steunpakket van 300 miljoen voor de cultuursector ook een deel gereserveerd is voor beeldend kunstenaars, en dat dit geld via het Mondriaan Fonds zal worden gedistribueerd. Verder wijst de minister op het ‘maatwerk’ dat op dit moment wordt geleverd om huurders uit financiële problemen te helpen en op de mogelijkheid huurtoeslag aan te vragen.

Naast deze uitleg van al genomen maatregelen, zet minister Ollongren de deur op een kier naar aanvullende steunmaatregelen. Zij stelt:

In augustus heb ik een beter beeld van het toegepaste maatwerk en vaan [sic] de toegepaste huurverhogingen. Dan heb ik ook een beter beeld van de economische nasleep van de coronacrisis en wat die betekent voor de inkomensontwikkeling van huurders. Met dit beeld ga ik kijken of en zo ja welke aanvullende maatregelen ik ga nemen om huishoudens met betalingsrisico’s te helpen.

Download via onderstaande knop de volledige brief:
Over Platform BK

Platform BK onderzoekt de rol van kunst in de samenleving en voert actie voor een beter kunstbeleid. Wij vertegenwoordigen kunstenaars, curatoren, ontwerpers, critici en andere culturele producenten.


GERELATEERDE ITEMS