T

Cluster #6: Kunstintervisie

In november start een intervisiegroep voor en met kunstenaars. Het doel van de intervisie is van elkaar te leren en je kunstpraktijk verder te professionaliseren. In klein groepsverband wordt er gezamenlijk gekozen voor een van de ingebrachte casussen. Een casus die een deelnemer inbrengt is een situatie uit de dagelijkse kunstenaarspraktijk. Dit kunnen uiteenlopende onderwerpen zijn. De keuze voor een casus wordt bepaald door de mate waarop het van waarde is voor de meerderheid van de groep. Bijvoorbeeld vanwege herkenbaarheid, of urgentie.

02/10/2017
Platform BK Cluster #6: Kunstintervisie | Samen professionaliseren

Achtergrond
Verschillende vakgroepen die (voornamelijk) solistisch werken en niet altijd directe collega’s hebben, continueren na afronding van hun studie vaak een intervisiegroep. Een intervisiegroep biedt kunstenaars een vorm voor professionele uitwisseling en ontwikkeling.

Werkwijze
Intervisie is een werkwijze die gebruik maakt van een gestructureerde aanpak en een vaste opzet. Onder andere door vragen te stellen en op elkaar te reageren, ontstaat de mogelijkheid de ingebrachte situatie op een andere manier te bekijken. Iedere bijeenkomst start met een korte introductie van de werkwijze en het verloop van de avond waarna de intervisie start. Aan het begin van de avond worden afspraken gemaakt die ertoe dienen een ‘safe space’ te bieden aan de aanwezigen.

Planning
We starten met drie sessies:
Woensdag 1 november om 19:30 uur
Woensdag 22 november om 19:30 uur
Woensdag 13 december om 19:30 uur

Platform BK cluster #6 | Kunstintervisie vindt plaats op initiatief van Rosalie Ravensteijn – beeldend kunstenaar en lid van Platform BK.
Clusters zijn alleen voor leden van Platform BK. Je wordt al lid vanaf 4 euro per maand! Klik hier om lid te worden. Geef je snel op want er is beperkt plaats! Voertaal = Nederlands
Over Platform BK

Platform BK onderzoekt de rol van kunst in de samenleving en voert actie voor een beter kunstbeleid. Wij vertegenwoordigen kunstenaars, curatoren, ontwerpers, critici en andere culturele producenten.