Platform Beeldende Kunst Corona-virus: oproep financiele steun zelfstandigen – Platform BK


Corona-virus: oproep financiele steun zelfstandigen

Het Corona-virus heeft enorme gevolgen voor de cultuursector. In het bijzonder worden zelfstandige kunstenaars en zzp’ers getroffen. De Kunstenbond wil dat de overheid voor de cultuursector met speciale maatregelen komt, nu tienduizenden zelfstandige kunstenaars hun inkomen verliezen door sluitingen van musea en presentatie-instellingen, annuleringen van theaters, podia en andere zalen. ZZP’ers in de culturele en creatieve sector kunnen hun problemen en gederfde inkomsten melden bij de Kunstenbond, via een speciaal geopende website.

‘Vertel ons wat je meemaakt en meld jouw afzeggingen via deze speciale website. Je kunt zelf bepalen welke informatie je geeft, over het evenement, de geplande datum en gederfde inkomsten. Wij delen jouw gegevens niet met derden, maar gebruiken deze voor een overzicht om de impact van de maatregelen in kaart te brengen. De Kunstenbond is in gesprek met de overheid en met Kamerleden, om te kijken welke landelijke en gemeentelijke regelingen, zoals het Besluit bijstandsverlening zelfstandigen (Bbz), kunnen worden verruimd voor zzp’ers in de cultuursector. Het Bbz is onder meer ingericht voor ondernemers met tijdelijke liquiditeitsproblemen.’

Deel je verhaal op de website van Kunstenbond.

13/03/2020Over Platform BK

Platform BK onderzoekt de rol van kunst in de samenleving en voert actie voor een beter kunstbeleid. Wij vertegenwoordigen kunstenaars, curatoren, ontwerpers, critici en andere culturele producenten.