Platform Beeldende Kunst Eerlijk delen social media! – Platform BK


B

Eerlijk delen social media!

Met de campagne #eerlijkdelensocialmedia roept de Federatie Beeldrechten waaronder Platform BK, social media platforms op om een eerlijke vergoeding aan professionele beeldmakers te betalen voor het gebruik van hun beeld zonder toestemming. Het doel is bereikt als platforms zoals Facebook, Instagram, LinkedIn, TikTok, YouTube en Pinterest instemmen met een collectieve auteursrechtenvergoeding voor makers.

22/02/2024
Sinds eind 2021 zijn er gesprekken over een dergelijke vergoeding tussen Meta en de auteursrechtenorganisatie Pictoright. Tot op heden zonder resultaat. De Federatie Beeldrechten roept Meta en alle andere social media platforms op; eerlijk delen social media!

Eerlijke vergoeding

De oproep is gericht op het verkrijgen van een eerlijke vergoeding voor de aanwezigheid van professioneel beeld gedeeld door particuliere gebruikers op sociale media. Dit delen door particuliere gebruikers mag in principe. Het gaat hier om de platforms die, sinds juni 2021, verplicht zijn hun best te doen om een licentie te sluiten voor auteursrechtelijk beschermde content. Ruim twee jaar later is er nog altijd geen zicht op een (collectieve) regeling. Aanleiding voor de federatie om hier niet alleen aandacht voor te vragen, maar ook te laten zien hoe omvangrijk en divers onze achterban is.

Campagne

De campagne is een initiatief van de Federatie Beeldrechten, een samenwerkingsverband tussen de auteursrechtenorganisatie en de zeven beroepsorganisaties die de belangen van ontwerpers, illustratoren, fotografen, fotojournalisten en beeldend kunstenaars behartigen. Binnen de federatie zetten zij zich samen in voor een betere auteursrechtelijke positie van deze makers. Met de campagne #eerlijkdelensocialmedia vraagt de federatie aandacht voor het uitblijven van een redelijke vergoeding voor auteursrechtelijk beschermd beeld op de diverse grote social media platforms zoals Facebook, Instagram, X, LinkedIn, TikTok en Pinterest.

Tot op heden wordt er aan Stichting Pictoright, de vertegenwoordiger van meer dan 100.000 visuele makers wereldwijd en bij uitstek de aangewezen partij, voor dit gebruik nog steeds niets betaald. De rechtszaak die Pictoright hierover eind 2023 tegen Meta heeft aangespannen, wordt daarom door de Federatie Beeldrechten gesteund. Deze past namelijk binnen de boodschap van de federatie: eerlijk delen social media! De campagne is nadrukkelijk een oproep aan deze platforms om deze redelijke vergoeding te betalen. Zij maken al jaren enorme winsten mede dankzij de auteursrechtelijk beschermde content. De campagne is dus zeker niet bedoeld als een oproep tegen het plaatsen van beeld of een algehele oproep tegen (het gebruik van) de platforms.

Federatie Beeldrechten

De deelnemende organisaties van de Federatie Beeldrechten zijn; Beroepsvereniging van Beeldende Kunstenaars (BBK), Beroepsorganisatie Nederlandse Ontwerpers (BNO), BOK Beroeps Organisatie Kunstenaars, Dutch Photographers (DuPho), Kunstenbond, Nederlandse Vereniging van Journalisten/Nederlandse Vereniging van Fotojournalisten (NVJ/NVF), Pictoright en Platform Beeldende Kunst (Platform BK).

Al meerdere organisaties en individuele beeldmakers ondersteunen de oproep van de Federatie Beeldrechten, sluit je ook aan! Kijk op de website om meer te lezen over deze campagne of stuur een e-mail naar federatiebeeldrechten@pictoright.nl met naam (organisatie) en website om toegevoegd te worden aan deze lijst.
Over Platform BK

Platform BK onderzoekt de rol van kunst in de samenleving en voert actie voor een beter kunstbeleid. Wij vertegenwoordigen kunstenaars, curatoren, ontwerpers, critici en andere culturele producenten.