Platform Beeldende Kunst GEWONNEN RECHTSZAAK – Platform BK


B

GEWONNEN RECHTSZAAK

Huurdersvereniging Arcade heeft met ondersteuning van vele organisaties en individuen, waaronder Platform BK, de rechtszaak inzake de hybride scheiding van De Key gewonnen. Met deze gewonnen rechtszaak geven Amsterdamse huurders Woonstichting De Key en de minister van Infrastructuur en Waterstaat een gevoelige tik op de vingers over een vastgoedscheiding uit 2016, waarbij de woningcorporatie onder andere 600 sociale huurwoningen en een onbekend aantal ateliers uit de maatschappelijk vastgoedportefeuille heeft overgeheveld naar een commerciële tak.

18/11/2019
De rechtbank is van oordeel dat huurders instemmingsrecht hebben bij ingrijpende besluiten van woningcorporaties, zoals scheidingen en fusies, en dat De Key en de minister hen dit instemmingsrecht hebben onthouden. Ook is de rechtbank van oordeel dat de wijze van scheiden in maatschappelijk en commercieel vastgoed door De Key – namens de minister goedgekeurd door de toezichthouder Autoriteit Woningcorporaties – niet voldoet niet aan de eisen van de wet en mist aan transparantie. Het besluit van de Autoriteit Woningcorporaties is daarmee vernietigd. De minister moet de vastgoedscheiding van De Key opnieuw beoordelen.

De huurders zijn naar de rechter gestapt in een poging bewoners en woningzoekenden te vrijwaren van de versmalde invulling van de volkshuisvestelijke taak door Woonstichting De Key en diens harde zakelijke bedrijfsvoering, die sinds een statutenwijziging sterk is gericht op lucratieve doelgroepen zoals starters en tijdelijke huurcontracten. De uitspraak van de rechter is een belangrijke overwinning voor het beschermen van de participatie en medezeggenschap van huurders, vindt Platform BK met huurdersvereniging Arcade.

Platform BK vindt samen met de huurders dat privatisering van sociale huisvesting een onwenselijke ontwikkeling is. Arcade vreest dat de ‘Daeb’-tak financieel wordt gedupeerd door het weglekken van sociaal vermogen naar de ‘niet-Daeb’-tak. 600 zittende sociale huurders en kunstenaars zien zich plotseling geconfronteerd met een particuliere verhuurder die een winstoogmerk nastreeft. Hun voormalige rechten als huurder bij een woningcorporatie zijn onvoldoende gewaarborgd, met name wat betreft (jaarlijkse) huurverhogingen.
Over Joram Kraaijeveld

Joram Kraaijeveld is curator, docent en schrijver met een interesse in de positie van de kunstenaar in en de waarde van kunst voor de samenleving. Kraaijeveld doceert kunsttheorie aan de Gerrit Rietveld Academie. Hij werkte als (gast-)curator voor onder meer Stedelijk Museum Bureau Amsterdam (o.a. Antonis Pittas – Hold on; Ruti Sela; Resolution 827), Van Abbemuseum (Blik op de wereld), De Brakke Grond & Museum Dr. Guislain (Jan Rosseel – Back-up), Schloss Ringenberg (Race to the Bottom) en de Gerrit Rietveld Academie (Futures of Education in the Arts). Zijn artikelen zijn gepubliceerd in o.a. Metropolis M, Boekman en Kunstlicht. Hij is bestuurslid van Platform BK en lid van de Adviescommissie Cultuurnota 2021-2024 van de Gemeente Utrecht.


GERELATEERDE ITEMS