Jaarlijkse thuiskopievergoeding aan beeldend kunstenaars

Jaarlijkse thuiskopievergoeding aan beeldend kunstenaars
Pictoright bereikt professionele beeldmakers via beroepsorganisaties om hen thuiskopievergoeding uit te keren. Professionele beeldmakers waaronder kunstenaars hebben hier vanaf 2017 recht op en deze vergoeding zal vooralsnog jaarlijks worden uitgekeerd.
Onder andere Platform BK zal de kunstenaars in haar ledenbestand die op 31 december 2016 lid waren in de zomer van 2017 50€ overmaken. Pictoright controleert of zij het niet al via een andere beroepsorganisatie ontvangen. Andere beroepsorganisaties zijn BBK, BNO, BOK, Dupho en de Kunstenbond. Deze zullen de thuiskopievergoeding kostenloos uitkeren.
Welk geld wordt waarom verdeeld?
De thuiskopie vergoeding komt voort uit de heffing van onder andere verkoop van mobiele telefoons, tablets, kopieerapparaten en SD kaarten. Deze heffingen zijn bestemd voor het vergoeden van makers, auteurs – en naburig rechthebbenden wiens werk door consumenten voor eigen gebruik wordt gekopieerd op digitale dragers. Iedereen mag voor eigen oefening, studie en gebruik een kopie maken, zoals vermeld staat in de Auteurswet. De thuiskopievergoeding biedt dus een (gedeeltelijke) compensatie voor de inkomsten die auteurs mislopen doordat hun werk gekopieerd wordt.
Stichting de Thuiskopie verdeelt de thuiskopievergoedingen via de verdelingsorganisaties onder de auteursrechthebbenden, zoals Pictoright. Pictoright is de auteursrechtenorganisatie voor alle visuele makers in Nederland: beeldend kunstenaars, illustratoren, grafisch ontwerpers, fotografen, architecten en andere beeldmakers (of hun erfgenamen). Pictoright beschermt, beheert en exploiteert individuele auteursrechten, verdeelt collectieve vergoedingen, verleent juridische bijstand, fungeert als vraagbaak en zet zich in voor een betere auteursrechtelijke positie van beeldmakers.
Het bestuur van Pictoright heeft recent de nieuwe verdelingsmethodiek van de thuiskopievergoedingen vastgesteld. Een deel van de beschikbare vergoeding zal via de beroepsverenigingen worden verdeeld. Als je niet bent aangesloten bij een beroepsvereniging kun je je ook als professioneel beeldmaker direct melden bij Pictoright.
(bron: Pictoright)
! Graag willen we je attenderen dat Platform BK voor iedereen een financieel voordeel op kan leveren bij je inkomstenbelasting, via de ANBI status. In je belasting aangifte mag je de contributie aan Platform BK opgeven als gift, waardoor er 125% in mindering brengen van je belastingplichtige jaaromzet.

31/01/2017Over Platform BK

Platform BK onderzoekt de rol van kunst in de samenleving en voert actie voor een beter kunstbeleid. Wij vertegenwoordigen kunstenaars, curatoren, ontwerpers, critici en andere culturele producenten.