N

Kunstenaars in atelierwoningen zet je niet op straat door een fout in het beleid

Veel huurders van Amsterdamse atelierwoningen zitten door een beleidsfout met korte jongerencontracten. Nu verenigen zij zich. Meld je aan!

19/03/2021
Logo door Joseph Hughes - https://www.hughesjoseph.com/.

 

In 2016 is afgesproken dat kunstenaars in Amsterdam een betaalbare atelierwoning kunnen huren voor vijf jaar, met uitzicht op nogmaals vijf jaar verlenging. Nu lopen de eerste contracten af en dreigen huurders geen verlenging te krijgen door een fout in het beleid die de gemeente en de woningcorporaties (nog) niet willen herstellen.

Volgens de ‘Samenwerkingsafspraken’ die door de gemeente, corporaties en huurders zijn gemaakt, komen kunstenaars voor een atelierwoning in aanmerking door zich beroepsmatig laten toetsen door de gemeentelijke Commissie voor Ateliers en (Woon)Werkpanden Amsterdam (CAWA). Na het succesvol afleggen van een zogeheten CAWA-toptoets, kan een kunstenaar een huurcontract voor vijf jaar krijgen. Bij afloop van die periode, zou de kunstenaar opnieuw op voordracht van hun woningcorporatie door de CAWA getoetst worden en bij een positieve hertoetsing, een contractverlenging voor een tweede periode van vijf jaar krijgen.

Vanaf 2016 worden atelierwoningen in Amsterdam op deze wijze verhuurd. De eerste huurcontracten van vijf jaar voor atelierwoningen lopen binnenkort af. Nu blijkt dat corporaties kunstenaars helemaal niet gaan voordragen voor een hertoetsing. Huurders van deze atelierwoningen dreigen na vijf jaar op straat te worden gezet. Dit staat haaks op wat er is afgesproken.

Om samen sterker te staan en de gemeente en de corporaties aan te spreken op de gemaakte afspraken en het naleven daarvan is er een werkgroep opgericht. Huur jij ook een atelierwoning met een tijdelijk contract? Zit je in dezelfde situatie? Meld je aan bij deze werkgroep via tijdelijkeatelierwoningen@gmail.com.
Over Platform BK

Platform BK onderzoekt de rol van kunst in de samenleving en voert actie voor een beter kunstbeleid. Wij vertegenwoordigen kunstenaars, curatoren, ontwerpers, critici en andere culturele producenten.