J

Kunstacademies erkennen urgentie van verandering

Platform BK en Kunstenbond gingen in gesprek met het SAC KUO, het sectoroverleg van kunstvakopleidingen, om te bespreken hoe studenten meer grip kunnen krijgen op hun professionele toekomst.

10/06/2022
In december 2021 riepen we kunstacademies in een open brief op om studenten beter toe te rusten voor de problematische arbeidsmarkt. We kregen honderden reacties van studenten en docenten. Herpublicaties verschenen in Het Parool en Mister Motley. De oproep werd besproken op Radio4. En de Kunst en Bondcast maakte er een aflevering over. Afgelopen vrijdag kregen we eindelijk ook de kans om met het verzamelde management van de kunstacademies zelf in gesprek te gaan over de urgente problemen.

Dankzij actieve navraag door de Kunstenbond werden Sepp Eckenhaussen (Platform BK) en Karin Boelhouwer (Kunstenbond) uitgenodigd door het SAC KUO, het officiële overleg van kunstvakopleidingen binnen de Vereniging van Hogescholen, voor hun vergadering op 10 juni 2022. Dit leidde tot een fijn gesprek, waarin de directeuren aangaven de kwetsbaarheden in de toekomstige praktijk van hun studenten te herkennen.

De problematische situatie op de arbeidsmarkt was natuurlijk al bekend. Ook het feit dat afstudeerders zich niet goed toegerust voelen werd onderkend (dit punt wordt ook benoemd in de Sectoragenda 2021-2025). Het schort echter aan manieren om dit inzicht als curriculumvernieuwing te implementeren in het onderwijs zelf. In de komende tijd worden Platform BK en Kunstenbond als gesprekspartner meegenomen in het proces dat ook echt tot verandering in het onderwijs moet leiden. Zo worden we uitgenodigd op de komende KUO-conferentie en door het Netwerk OBK (het landelijk Overleg Beeldende Kunstvakopleidingen) meegenomen in het ontwikkelen aan nieuwe beroepsprofielen. Het SAC KUO agendeert onze brief bovendien in hun netwerken, zodat per discipline gekeken kan worden naar specifieke beleidsmaatregelen.

Tot slot was onder de aanwezigen brede onderkenning van het feit dat duurzaam kunstonderwijs alleen kan bestaan op basis van een eerlijke en veilige leer- en werkomgeving. Daarom wordt gewerkt aan betere contractpraktijken, waarbij het streven is naar 80% vaste contracten. Op sommige academies gaat dit al goed, maar de vooruitgang verschilt van academie tot academie erg. Voor Platform BK blijft dit een groot punt van aandacht, waarop we zullen blijven letten.

 
Over Sepp Eckenhaussen

Sepp Eckenhaussen is onderzoeker bij het Instituut voor Netwerkcultuur. Van 2020 tot 2023 vormde hij met Koen Bartijn het kernteam van Platform BK.