C

Lancering PBK – W139

ENGLISH BELOW. Een jaar na de Mars der Beschaving, na Schuilen in het Rijks, na het bezetten van Boijmans en een salvo aan Art Bombs hebben kunstenaars, ontwerpers, curatoren en critici hun krachten gebundeld in Platform Beeldende Kunst. Via nieuwe samenwerkingsverbanden willen wij invloed uitoefenen op het huidige beleid en de beeldvorming rondom kunst en cultuur. Op 27 juni lanceren we het Platform in de W139.

28/05/2012
In het afgelopen jaar – waarin het (inmiddels demissionaire) kabinet verwoestende bezuinigingen op kunst en cultuur aankondigde en een begin heeft gemaakt met de implementatie ervan – is er voornamelijk over kunstenaars gesproken, nauwelijks met hen, terwijl juist de kunstproductie onder het nieuwe beleid ernstig te lijden heeft. Daarbij was sprake van taalgebruik en beeldvorming die geen recht doen aan de werkelijke omstandigheden waaronder kunstenaars en aanverwanten hun werk verrichten. Tegelijkertijd bleek het draagvlak voor kunst en cultuur in de samenleving mager, werd het belang van de kunst door de politieke partijen nauwelijks gedragen, en bleken kunstenaars onvoldoende georganiseerd om overtuigend tegenwicht te bieden.

Platform Beeldende Kunst is een strategisch samenwerkingsverband dat bestaande netwerken mobiliseert en nieuwe verbanden legt, om een basis te creëren voor gezamenlijk optreden en woordvoerderschap te ontwikkelen. Ons doel is om de huidige beeldvorming en de publieke opinie omtrent kunst en cultuur positief te beïnvloeden; invloed uit te oefenen op de politieke besluitvorming in samenwerking met bestaande belangenverenigingen als De Zaak Nu en Kunsten 92; en oude en nieuwe argumenten aan te dragen die het belang van de kunst onderschrijven.
Tijdens de lancering presenteren we onze plannen en komen verschillende kunstenaars(groepen) aan het woord over hun activiteiten sinds de protesten vorig jaar juni. Kom, kijk met ons vooruit, drink een Halbe biertje en steun de kunst!
Over Platform BK

Platform BK onderzoekt de rol van kunst in de samenleving en voert actie voor een beter kunstbeleid. Wij vertegenwoordigen kunstenaars, curatoren, ontwerpers, critici en andere culturele producenten.


GERELATEERDE ITEMS