C

Lancering PBK – W139

ENGLISH BELOW. Een jaar na de Mars der Beschaving, na Schuilen in het Rijks, na het bezetten van Boijmans en een salvo aan Art Bombs hebben kunstenaars, ontwerpers, curatoren en critici hun krachten gebundeld in Platform Beeldende Kunst. Via nieuwe samenwerkingsverbanden willen wij invloed uitoefenen op het huidige beleid en de beeldvorming rondom kunst en cultuur. Op 27 juni lanceren we het Platform in de W139.

28/05/2012
In het afgelopen jaar – waarin het (inmiddels demissionaire) kabinet verwoestende bezuinigingen op kunst en cultuur aankondigde en een begin heeft gemaakt met de implementatie ervan – is er voornamelijk over kunstenaars gesproken, nauwelijks met hen, terwijl juist de kunstproductie onder het nieuwe beleid ernstig te lijden heeft. Daarbij was sprake van taalgebruik en beeldvorming die geen recht doen aan de werkelijke omstandigheden waaronder kunstenaars en aanverwanten hun werk verrichten. Tegelijkertijd bleek het draagvlak voor kunst en cultuur in de samenleving mager, werd het belang van de kunst door de politieke partijen nauwelijks gedragen, en bleken kunstenaars onvoldoende georganiseerd om overtuigend tegenwicht te bieden.

Platform Beeldende Kunst is een strategisch samenwerkingsverband dat bestaande netwerken mobiliseert en nieuwe verbanden legt, om een basis te creëren voor gezamenlijk optreden en woordvoerderschap te ontwikkelen. Ons doel is om de huidige beeldvorming en de publieke opinie omtrent kunst en cultuur positief te beïnvloeden; invloed uit te oefenen op de politieke besluitvorming in samenwerking met bestaande belangenverenigingen als De Zaak Nu en Kunsten 92; en oude en nieuwe argumenten aan te dragen die het belang van de kunst onderschrijven.
Tijdens de lancering presenteren we onze plannen en komen verschillende kunstenaars(groepen) aan het woord over hun activiteiten sinds de protesten vorig jaar juni. Kom, kijk met ons vooruit, drink een Halbe biertje en steun de kunst!


One year after Mars der Beschaving, Schuilen in het Rijks, the occupation of Boijmans and a whole volley of Art Bombs, artists, designers, curators and critics have joined forces to set up Platform Beeldende Kunst (Platform for Visual Arts). By forging new alliances, we want to gain influence on current policy making and on public perception in relation to arts and culture. The Platform will be launched on the 27th of June in W139, Amsterdam.

In the past year, we witnessed a government (now under resignation) announcing devastating cuts on arts and culture, some of which have already been implemented. And although it is the production of art that will suffer most from the current art policies, it seems that artists feature in conversations more as subjects than as partners. In this process, choice of words and perceptual frame rarely matched the actual circumstances in which artists and cultural workers operate. At the same time, the support for arts and culture in larger society revealed to be slim, very little political parties openly dared to advocate the importance of art anymore and the mobilization of artists as counterweight in the discourse was less than convincing.

Platform Beeldende Kunst is a strategic coalition that mobilizes existing networks and maps out new connections in order to develop a foundation for joint action and spokemanship. Our aim is to positively affect the current perception and public opinion of arts and culture; to influence political decision-making in conjunction with existing interest groups such as De Zaak Nu and Kunsten 92; and to put forward new logics that can (re)define the significance of art.

During the launch, we will present our plans and hear which activities have been deployed by various artists (groups) in the past year. Come, look ahead with us and drink a Halbe beer to support the arts!
Over Platform BK

Platform BK onderzoekt de rol van kunst in de samenleving en voert actie voor een beter kunstbeleid. Wij vertegenwoordigen kunstenaars, curatoren, ontwerpers, critici en andere culturele producenten.


GERELATEERDE ITEMS