R

Motie ateliers in Tweede Kamer aangenomen

Een motie van Tweede Kamerlid Carla Dik-Faber (ChristenUnie) c.s. werd op dinsdag 27 november jl. door een meerderheid van de Tweede Kamer gesteund. De motie is een reactie op de open brief aan minister Ollongren en minister Van Engelshoven, die Platform BK met de Kunstenbond en andere organisaties eerder deze maand hadden gestuurd.

03/12/2018
De motie van Dik-Faber stelt voor een quickscan te doen naar de behoefte aan atelierruimte en creatieve broedplekken. Ook moet de regering samen met gemeenten en het culturele veld bekijken wie allemaal ateliers als maatschappelijk vastgoed zouden kunnen beheren. De motie werd ingediend op 19 november.

Minister Van Engelshoven zei tijdens de bespreking: “Ik wil wel met gemeenten en de andere overheden kijken hoe groot die behoefte is, welke partijen hierin een rol kunnen vervullen en of overheden daarmee afspraken kunnen maken en wat er dan van het Rijk in de regelgeving wordt verwacht.”

Goed nieuws dus. Joram Kraaijeveld van Platform BK: “Het is belangrijk dat ateliers als maatschappelijk vastgoed worden benoemd.” Peter van den Bunder van de Kunstenbond vult aan: “Het is ook erkenning dat betaalbare werkruimte er toe doet. Ateliers en erfgoed worden nu te vaak gezien als last of handelswaar. De motie geeft een belangrijk signaal af: plekken in steden waar kunstenaars actief werkzaam zijn doen er toe, ze verrijken onze samenleving.”

#Geenstadzonderkunst

Platform BK en de Kunstenbond ondernamen in de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen een elfstedentocht met het manifest #geenstadzonderkunst. Komend voorjaar krijgt dit succesvolle project een vervolg.
Over Platform BK

Platform BK onderzoekt de rol van kunst in de samenleving en voert actie voor een beter kunstbeleid. Wij vertegenwoordigen kunstenaars, curatoren, ontwerpers, critici en andere culturele producenten.