S

Nieuw Atelier- en Broedplaatsen­beleid in Amsterdam

Het nieuwe Atelier- en Broedplaatsbeleid in Amsterdam is met twee moties aangenomen in de gemeenteraad. Bij het inspreken in de Amsterdamse raadscommissievergadering Kunst, Diversiteit en Democratisering op 5 juni 2019 hebben we de wethouder en de raad opgeroepen om kunstenaars zeggenschap en vertrouwen te geven in plaats van controle en toetsing.

22/07/2019
Joram Kraaijeveld sprak namens Platform BK in bij de raadsvergadering omdat het gemeentebeleid doorstroming als doelstelling heeft, maar feitelijk tot uitstroom leidt: na de maximale termijn van 2 maal vijf jaar is er geen betaalbare werkruimte in de stad beschikbaar.

Als oplossing voor de kwestie hebben we collectief zelfbeheer en coöperatief eigendom aandragen. De gemeente kan enerzijds collectieve huurcontracten uitgeven zodat kunstenaars het heft in hadden kunnen krijgen en anderzijds kan de gemeente woon-werkpanden in coöperatief eigendom stimuleren. Zo kunnen kunstenaars investeren in hun pand en wortelen in de stad. Deze oplossingen zijn vertaald naar twee moties (zie beneden) die in de raad zijn gebracht, maar helaas niet voldoende steun kregen.

De twee moties die wél zijn aangenomen, maken mogelijk dat er onderzoek komt naar een richtlijn voor onderhuur van ateliers van kunstenaars die voor een residentie tijdelijk elders verblijven en een uitgebreide evaluatie met kunstenaars en belangenverenigingen over het beleid halverwege de beleidsperiode. Naast andere zaken zullen we collectief zelfbeheer en coöperatief eigendom blijven aandragen en ook meenemen naar de evaluatie die halverwege deze beleidstermijn zal plaatsvinden.

 
Over Joram Kraaijeveld

Joram Kraaijeveld is producent, curator, docent en schrijver en zet zich als zodanig in voor de positie van de kunstenaar en de waarde van de kunsten voor de samenleving. Hij werkt aan actieve vormen van solidariteit binnen en buiten de kunsten. Hij was betrokken bij de ontwikkeling van de Arbeidsmarktagenda voor de Culturele en Creatieve Sector 2021-2024, de richtlijn kunstenaarshonoraria en de Fair Practice Code. Namens Platform BK schreef hij samen met Bart Stuart het onderzoeksrapport ‘Geen Stad Zonder Kunst’ over verschillende vormen van beheer van atelierpanden in Nederland. Joram doceert kunsttheorie aan de Gerrit Rietveld Academie, waar hij ook voorzitter is van de Redactieraad voor Intercurriculaire Programma's. Hij werkte als curator voor onder meer SMBA, Van Abbemuseum, De Brakke Grond & Museum Dr. Guislain, Schloss Ringenberg, Metropolis M & Stedelijk Museum Amsterdam. Zijn artikelen zijn gepubliceerd in o.a. Metropolis M, Boekman en Kunstlicht. Hij is voorzitter van vereniging Platform BK, commissielid van de CAWA en lid van wooncoöperatie Het Nieuwe Bajesdorp.


GERELATEERDE ITEMS