Platform Beeldende Kunst Nieuw Atelier- en Broedplaatsen­beleid in Amsterdam – Platform BK


S

Nieuw Atelier- en Broedplaatsen­beleid in Amsterdam

Het nieuwe Atelier- en Broedplaatsbeleid in Amsterdam is met twee moties aangenomen in de gemeenteraad. Bij het inspreken in de Amsterdamse raadscommissievergadering Kunst, Diversiteit en Democratisering op 5 juni 2019 hebben we de wethouder en de raad opgeroepen om kunstenaars zeggenschap en vertrouwen te geven in plaats van controle en toetsing.

22/07/2019
Joram Kraaijeveld sprak namens Platform BK in bij de raadsvergadering omdat het gemeentebeleid doorstroming als doelstelling heeft, maar feitelijk tot uitstroom leidt: na de maximale termijn van 2 maal vijf jaar is er geen betaalbare werkruimte in de stad beschikbaar.

Als oplossing voor de kwestie hebben we collectief zelfbeheer en coöperatief eigendom aandragen. De gemeente kan enerzijds collectieve huurcontracten uitgeven zodat kunstenaars het heft in hadden kunnen krijgen en anderzijds kan de gemeente woon-werkpanden in coöperatief eigendom stimuleren. Zo kunnen kunstenaars investeren in hun pand en wortelen in de stad. Deze oplossingen zijn vertaald naar twee moties (zie beneden) die in de raad zijn gebracht, maar helaas niet voldoende steun kregen.

De twee moties die wél zijn aangenomen, maken mogelijk dat er onderzoek komt naar een richtlijn voor onderhuur van ateliers van kunstenaars die voor een residentie tijdelijk elders verblijven en een uitgebreide evaluatie met kunstenaars en belangenverenigingen over het beleid halverwege de beleidsperiode. Naast andere zaken zullen we collectief zelfbeheer en coöperatief eigendom blijven aandragen en ook meenemen naar de evaluatie die halverwege deze beleidstermijn zal plaatsvinden.

 
Over Joram Kraaijeveld

Joram Kraaijeveld is curator, docent en schrijver met een interesse in de positie van de kunstenaar in en de waarde van kunst voor de samenleving. Kraaijeveld doceert kunsttheorie aan de Gerrit Rietveld Academie. Hij werkte als (gast-)curator voor onder meer Stedelijk Museum Bureau Amsterdam (o.a. Antonis Pittas – Hold on; Ruti Sela; Resolution 827), Van Abbemuseum (Blik op de wereld), De Brakke Grond & Museum Dr. Guislain (Jan Rosseel – Back-up), Schloss Ringenberg (Race to the Bottom) en de Gerrit Rietveld Academie (Futures of Education in the Arts). Zijn artikelen zijn gepubliceerd in o.a. Metropolis M, Boekman en Kunstlicht. Hij is bestuurslid van Platform BK en lid van de Adviescommissie Cultuurnota 2021-2024 van de Gemeente Utrecht.


GERELATEERDE ITEMS