A

Minster van Engelshoven: investeer juist nu in de beeldende kunstsector

‘Dat er harde klappen zouden vallen in de beeldende kunstsector dit jaar was ook voor de Coronacrisis bekend. De subsidietoekenningen van zowel het Mondriaan Fonds (regeling Programma’s Kunstpodia) als de Raad voor Cultuur (de BIS) heeft laten zien dat er grote tekorten in het cultuurbudget zijn: Door het MF werden 15 presentatie-instellingen positef beoordeeld, maar konden zij hen helaas geen budget toekennen. Bij de RvC gaat dit om een bedrag van € 1.050.000, – miljoen per jaar.

De Zaak Nu schrijft samen met Kunstenbond, Kunsten ’92 en Platform BK een brief aan Minister van Engelshoven met de oproep in de beeldende kunsten te investeren – juist nu. In ons gemeenschappelijke streven naar een vitale en een diverse en inclusive sector, waarin kunstenaars eerlijk betaald worden, op goed opdrachtgeverschap kunnen rekenen en de waarden van de Fair Practice Code worden nageleefd, vragen wij de Minister haar verantwoordelijkheid te nemen en boter bij de vis te doen.’

Zo luidt een een open brief van De Zaak Nu aan Minister van Engelshoven, mede-ondertekend door Kunstenbond en Platform BK. Download en lees de hele brief hier: Versterken Beeldende kunstsector

14/10/2020Over Platform BK

Platform BK onderzoekt de rol van kunst in de samenleving en voert actie voor een beter kunstbeleid. Wij vertegenwoordigen kunstenaars, curatoren, ontwerpers, critici en andere culturele producenten.