Platform Beeldende Kunst Overgebleven Covid-subsidie Amsterdam gaat terug naar de kunst – Platform BK


Overgebleven Covid-subsidie Amsterdam gaat terug naar de kunst

5,1 miljoen euro niet opgemaakte subsidie wordt opnieuw beschikbaar gesteld aan de cultuursector.

24/11/2022
‘Van de noodsteunsubsidies die in 2021 aan Amsterdamse culturele instellingen zijn verleend om corona het hoofd te bieden, blijkt een bedrag van 5,1 miljoen euro niet nodig te zijn geweest. De terug te vorderen subsidie wordt opnieuw ingezet voor steun aan de cultuursector. Dit laat cultuurwethouder Touria Meliani vandaag weten in een raadsinformatiebrief’, aldus Het Parool.

Bij herbesteding van dit geld wordt nagedacht over de nabije en verdere toekomst van de sector en lessen die getrokken kunnen worden uit de crisis. Hiervoor heeft Wethouder Meliani de werkgroep Cultuur & Corona opgericht. Platform BK neemt deel aan deze werkgroep. We bepleiten daar dat de extra subsitie ook ten goede moet komen aan kunstenaars en andere zelfstandige cultuurwerkers. We hopen dat andere gemeentes het goede voorbeeld van Amsterdam in dezen zullen volgen.

Lees het hele artikel van Het Parool hier.
Over Platform BK

Platform BK onderzoekt de rol van kunst in de samenleving en voert actie voor een beter kunstbeleid. Wij vertegenwoordigen kunstenaars, curatoren, ontwerpers, critici en andere culturele producenten.