A

Parasite Lottery

Een collectief experiment in gang gezet door Wok The Rock en CascoIn Nederland wordt veel kunst met loterij-opbrengsten gefinancierd, terwijl de fondsen voor cultuur langzaam maar zeker inkrimpen. Met Parasite Lottery initieert de Indonesische kunstenaar Wok The Rock in samenwerking met Casco Projects een alternatieve loterij voor Nederlandse kunstorganisaties en hun gemeenschappen, één die vanuit de sector zelf gevoed en verdeeld wordt. Het bestaande loterijmodel wordt gecombineerd met arisan, een op de commons gericht microkredietsysteem dat populair is in Indonesië. Muziek in samenwerking met Frau (Leilani Hermiasih). www.parasitelottery.com

06/06/2016
Voor het project zijn vier kunstinstellingen uitgenodigd als deelnemer en co-organisator van vier publieke lotingen. De winnaars ontvangen een bedrag dat bedoeld is als “fee for deviation” (een “honorarium voor afwijking”). Het is de bedoeling dat de winnende organisatie het geld besteedt aan iets waar zij anders geen budget voor gehad zou hebben.

Even cruciaal als het prijzengeld, is de collectieve verkenning van de “chance effects” van een loterij, zoals het gevoel van spanning en het verlangen te winnen. Tegelijkertijd wordt het doel van de loterij verdraaid door middel van een aantal sociale bijeenkomsten met lezingen en muziek van Wok The Rock en de in Berlijn en Yogyakarta wonende muzikante Frau (Leilani Hermiasih). De muzieknummers worden geschreven in samenwerking met verschillende partners uit de Nederlandse kunstwereld, en zullen gaan over kwesties rond cultureel beleid en de gevolgen hiervan voor kunstorganisaties. Hieronder vallen thema’s zoals de bezuinigingsmaatregelen, precariteit en de schuldeconomie, maar ook samenwerking en solidariteit. Bij ieder lied is ook een strip gemaakt. De strips zijn te zien in onze beeldbank.

Lucky Draw #1

Donderdag 9 juni, 18.00-22.00 uur: Casco, Utrecht
Dinsdag 14 juni, 19.00 uur: SMBA, Amsterdam
Donderdag 23 juni: Das Spectrum, Utrecht
Maandag 27 juni, 19.30-22.00 uur: Platform BK, Amsterdam

 

Rondetafelgesprek 27 juni bij Platform BK over Fair Practice: transparantie
Nu zelfs de Raad voor Cultuur opgeroepen heeft tot het naleven van Good Governance, is het goed om te formuleren wat dat zou moeten behelzen. In plaats van deze vraag aan instellingen te stellen, kiest Platform BK voor een bottom-up benadering: wat zijn de wensen en verwachtingen vanuit het kunstenveld, oftewel wat verstaan wij onder Fair Practice?

In België zijn het afgelopen jaar verschillende bijeenkomsten geweest om te werken aan een Fair Practice keurmerk voor de kunsten, gebaseerd op de vier pijlers duurzaamheid, transparantie, solidariteit en diversiteit. In Nederland is het thema vanuit de podiumkunsten meerdere keren geagendeerd. Tegen de achtergrond van recente ontwikkelingen in het Nederlandse kunstenveld organiseert Platform BK op maandag 27 juni een rondetafelgesprek rondom één van de vier begrippen uit de “Belgische klaver”: transparantie. Zowel de beeldende kunsten als de podiumkunsten uit Nederland en België worden in het gesprek vertegenwoordigd. Lees hier meer over het rondetafelgesprek.

Na afloop van het gesprek vindt de vierde en laatste Lucky Draw van Parasite Lottery plaats, daarna proosten we op de zomer!
Over Michelle Schulkens

Michelle Schulkens (1988) is afgestudeerd als M.A. Cultuurwetenschappen aan de Universiteit van Amsterdam. Zij is in het kunstenveld actief op snijvelden van communicatie, productie, educatie en onderzoek en werkte onder andere voor het Centraal Museum, Kunsthal KAdE en Stroom Den Haag. Als zzp’er werkt zij mee aan onderzoeken naar de financiële positie van de beeldend kunstenaar. Dit is ook een van haar speerpunten bij Platform BK. Daarnaast schreef ze mee aan de Fair Practice Code en ondersteunt ze bij de organisatie en coördinatie van projecten.