PBK in Belgisch Parlement

Presentatie door Rune Peitersen in Belgisch Parlement over de sociaaleconomische positie van kunstenaars.

15/01/2019
Op uitnodiging van de ecologische fractie Ecolo Groen, sprak Rune Peitersen op maandag 14 januari in het Belgische Federaal Parlement over de onzekere situatie van veel kunstenaars op de arbeidsmarkt en de verschillende initiatieven die in Nederland ontwikkelt zijn om deze situatie te verbeteren. Ook in België is het vandaag de dag bijzonder moeilijk om een kunstenaar te zijn. Kunstenaars bevinden zich in een zeer kwetsbare situatie: maatregelen van de RVA die mensen uitsluiten en veel ergernis opwekken, contracten van te korte duur, discriminatie t.o.v. technici en andere zaken. Het gebrek aan erkenning en steun belemmert de culturele en artistieke ontwikkeling van zowel de individuele kunstenaar als de hele maatschappij. In antwoord hierop werkt de Belgische minister Peeters aan de creatie van een statuut van “autonome werknemer” maar noch de lijnen, noch gevolgen voor kunstenaars zijn al bekend. Met die komende ontwikkelingen in het verschiet wilden de Belgische parlementsleden graag weten hoe de richtlijn voor kunstenaarshonoraria, de Fair Practice Code en de Arbeidsmarktagenda voor de culturele en creatieve sector zijn ontwikkeld en wat voor effecten deze hebben.
Over Rune Peitersen

Rune Peitersen (1971) is beeldend kunstenaar en medeoprichter en algemeen bestuurslid van Platform Beeldende Kunst. In zijn werk bevraagt hij de bronnen en denkbeelden die ten grondslag liggen aan onze visuele wereld. Tevens is hij mede-oprichter van de kunstenaarsgroepen Calcite Revolt en Platform Re-set.