Platform Beeldende Kunst Sneltesten, routekaart, heropening, verkiezingen – Platform BK


Sneltesten, routekaart, heropening, verkiezingen

Updates over de steunpakketten voor cultuur en over sneltesten om eerder uit de crisis te komen. En een overzicht van de verschillende verkiezingsprogramma’s op het gebied van cultuur, creatieve industrie, media, arbeidsmarkt en educatie.

12/03/2021
Snel testen, routekaart, heropening

Er is druk verder gewerkt met een strategie voor heropening. Een goede ontwikkeling! We kunnen niet wachten weer open te gaan. Zover is het echter nog niet. Op de persconferentie van Rutte en De Jonge  afgelopen maandag zijn dan ook nog geen versoepelingen over de cultuursector gepresenteerd. Ook over een doorontwikkelde routekaart voor onze sector is geen woord gerept.

Steeds concreter wordt wel het sneltesten. Die maken het mogelijk om eerder meer mensen toe te laten dan nu op de routekaart staat. Er komen pilots aan voor cultuur (en bedrijven en sport. Die pilots zijn belangrijk omdat het zorgvuldig moet). Er komt een koppeling tussen cultuurlocaties en locaties van teststraten om met een sneltest bijv. binnen het kader van een pilot naar culturele events te kunnen. Met de Creatieve Coalitie en de Taskforce hebben we hierover goed overleg met de overheid. De strategie is voorzichtig en verantwoord, alle sectoren stapsgewijs tegelijkertijd telkens weer een stapje verder richting heropening. Deze strategie loopt naast het spoor vaccinatiestrategie, dat is de meest duurzame route vooralsnog, maar daar kan niet op gewacht worden. Vandaar een parallelle samenloop van strategieën.

Woensdag 10 maart debatteerde de Tweede Kamer weer over de Corona-ontwikkelingen.

 

TONK

De grote gemeenten zijn nog niet zover, kleinere gemeentes hebben inmiddels TONK-regelgeving gepubliceerd. Check je gemeente. Wat er tot nu toe bekend is gemaakt ziet er weinig hoopvol uit: te beperkte bedragen, te weinig perspectief. Meld ons signalen uit jouw gemeente, dan kunnen we samen met de leden van de Creatieve Coalitie dat bundelen in de lobby.

Bij de persconferentie van vorige week maandag liet Rutte uitbreiding van het steunpakket al doorschemeren. Bij het Coronadebat nam de Kamer een door alle partijen ondertekende motie aan om het pakket uit te breiden, door de TONK en de TVL te verruimen. Het kabinet blijft gesteund door de Kamer inzetten op bestaande instrumenten. Het budget van de TONK verdubbelt (van 130 naar 260 mln.) Of uitbreiding TONK de oplossing is, valt nog te bezien. De regelingen van de meeste gemeenten kennen nogal wat beperkingen, check de website van jouw gemeente. De tegemoetkoming TVL gaat van 85% naar 100%, daarnaast komt een verruiming van toekenning. Ondernemers van wie de feitelijke activiteiten die zij uitvoerden op 15 maart 2020 in werkelijkheid anders waren dan uit de inschrijving in het Handelsregister blijkt, kunnen op basis daarvan TVL krijgen. Als de ondernemer dit voldoende weet aan te tonen zal RVO.nl bij de subsidieverlening van de hoofdactiviteit die hoort bij die feitelijke activiteiten uitgaan.

Vorige week verscheen ook  een voortgangsbrief van minister Koolmees over het gebruik van de steunpakketten. Het verschil tussen werknemers met NOW en zzp’ers met TOZO komt weer pijnlijk duidelijk naar voren in de brief.

Gemeenten en cultuur

 ‘Van de 150 miljoen euro coronasteun die bedoeld is voor de culturele sector moet ook elke euro daar terechtkomen’, aldus Martin Kothman, bestuurder FNV Media & Cultuur Kothman signaleert het probleem dat ‘de 150 miljoen nu is geoormerkt als algemeen geld en daardoor kunnen gemeenten het ‘vrij’ besteden. Als het ministerie het labelt als doeluitkering kan elke euro naar de culturele sector.’ 

In het verlengde hiervan ontvingen wij van onderzoeksbureau Berenschot bijgaande excellijst met de bedragen aan rijkssteun per gemeente over 2020 én eerste helft 2021 (zie bijlage). Handig om naar te verwijzen, samen met de vorige week verschenen handreiking van VNG voor gemeenten.

 

Keuzes is kaart (doorrekening verkiezingsprogramma’s CPB)

Afgelopen maandag presenteerde het Centraal Planbureau (CPB) de doorrekeningen van de verkiezingsprogramma’s. Doorrekening is een keuze van partijen, niet iedereen doet mee. Die doorrekening is in een praktijk een invloedrijk document voor op de formatietafel omdat de plannen van partijen zijn geconcretiseerd in maatregelen, doorgerekend op hun financieel effect en de partijprogramma’s beter onderling vergelijkbaar worden.

Concreet willen de volgende partijen investeren in kunst, cultuur en media

  • D66 600 mln.Verhoogt de uitgaven aan kunst en cultuur met 0,3 mld euro. (D66_184) en 0,2 mld euro reclamevrij maken publieke omroep. (D66_183)
  • GroenLinks 300 mln. 0,1 mld euro in kunst en cultuur. (GL_102) en 0,1 mld euro in cultuuronderwijs en een cultuurbudget voor jongeren. (GL_103) 0,1 mld euro in de publieke en regionale omroepen. (GL_125)
  • SP 400 mln. De SP maakt de Rijksmusea alle dagen gratis toegankelijk en de regionale musea 1 dag per week gratis toegankelijk, 0,1 mld euro. (SP_153)

De SP intensiveert 0,1 mld euro voor een betere arbeidssituatie in de culturele sector. (SP_150) • De SP intensiveert 0,1 mld euro in het Fonds Podiumkunsten. (SP_151) De SP richt een nationaal historisch museum op met gratis toegang. Dit is een intensivering van 0,1 mld euro. (SP_152)

  • PvdA 600 mln. Investeert 0,5 mld euro in het vergroten van de toegankelijkheid van cultuur. (PvdA_140) en  0,1 mld. xtra budget NPO en regionale omroepen (PvdA_208)

Denk wil 100 mln. bezuinigen, voor de overige partijen geen investeringen of bezuinigingen doorgerekend.

 

Wil je je verdiepen in de partijprogramma’s over cultuur? Lees dan deze analyses: 

https://www.ntb.nl/verkiezingen-cultuur-in-verkiezingsprogrammas/

https://www.kunsten92.nl/activiteit/acties/tweede-kamerverkiezingen-2021/

https://www.bumastemra.nl/wp-content/uploads/2021/03/BS-Verkiezingsprogrammas-2021.pdf

https://www.bkinformatie.nl/artikelen/kunst-en-cultuur-in-partijprogrammas/

https://www.ntb.nl/wp-content/uploads/2021/03/MZW1_2021verkiezingen.pdf

https://www.nrc.nl/nieuws/2021/03/03/voor-welk-museum-stemt-u-a4034083

 
Over Platform BK

Platform BK onderzoekt de rol van kunst in de samenleving en voert actie voor een beter kunstbeleid. Wij vertegenwoordigen kunstenaars, curatoren, ontwerpers, critici en andere culturele producenten.