Platform Beeldende Kunst TOZO maakt plaats voor BBZ, en ander nieuws uit Den Haag – Platform BK


TOZO maakt plaats voor BBZ, en ander nieuws uit Den Haag

Lees hier over de aangepaste Bijstand voor zelfstandigen (BBZ) en de uitkomsten van het Cultuurdebat.

 

08/10/2021
TOZO maakt plaats voor BBZ

In het vierde kwartaal van 2021 zal de TOZO (Tijdelijke Ondersteuning Zelfstandige Ondernemers) verdwijnen en plaatsmaken voor de BBZ  (Besluit bijstandsverlening zelfstandigen). Om deze overgang voor zelfstandigen te versoepelen zijn de verschillen tussen beide steunmaatregelen miniem. De steun die u als ZZP’er kunt krijgen is opnieuw een aanvulling van je inkomen tot bijstandsniveau. Welk bedrag u krijgt hangt af van uw inkomen en het inkomen van uw partner. Het bedrag hangt ook af van uw leefsituatie. Bijvoorbeeld of u een partner hebt. De gemeente houdt ook rekening met uw financiële situatie, zoals met uw woonlasten.

Vanaf 1 januari 2022 worden de voorwaarden voor het verkrijgen van deze steun strenger.

Lees hier alles over de nieuwe steunmaatregel.

 

Ander nieuws uit Den Haag

De ontwikkelingen rondom de formatie beheerste de Haagse politiek deze week. Dat beïnvloedde ook de uitkomst van de debatten Cultuur en Corona en het debat over (het eindigen van) het Corona steunpakket. De uitkomst van het debat Cultuur en Corona volgde de lijn die minister van Engelshoven vooraf al had ingezet met haar brief voorafgaand aan het debat. De deur staat op een klein kiertje voor noodsteun, de vinger aan de pols, maar er wordt vooral ingezet op een herstelplan. Besluitvorming over een herstelplan is aan een volgend kabinet, de contouren stuurt de minister voor 1 november aan de Kamer, maar de lijnen zitten ook al in de brief van de minister:

  • de arbeidsmarktpositie van werkenden in de culturele en creatieve sector
  • ruimte voor innovatie en de potentie die digitalisering
  • de regionale en lokale culturele infrastructuur

Wat ook weer opviel in het debat was de onervarenheid van veel Kamerleden, er werd weinig doorgevraagd op de inbreng van de minister, en dat de coalitiepartijen VVD en D66 zich betrekkelijk afzijdig hielden. Wat met oog op de formatie weer niet verrassend was.

En:

De zorgen over de ZZP’ers in de culturele sector kwamen ook aan bod, en het feitelijk doorlopen van de TOZO in de vorm van een aangepaste BBZ in het vierde kwartaal. De Kamer nam, constaterende dat tijdens de Coronacrisis is gebleken dat het bestaande vangnet voor ZZP’ers onvoldoende is, een motie aan die de regering verzoekt, samen met gemeenten, te bezien of er lessen te trekken zijn uit de uitvoering van de TOZO en de tijdelijke BBZ en op basis daarvan mogelijke opties uit te werken voor een verbeterd vangnet voor ZZP’ers. Ook hier geldt dat besluitvorming zal plaatsvinden aan de formatietafel.

Uitgebreide info over de moties en de stemmingsuitslagen n.a.v. het debat vindt je hier.

 

*Dit bericht is opgesteld door de Creatieve Coalitie

 
Over Platform BK

Platform BK onderzoekt de rol van kunst in de samenleving en voert actie voor een beter kunstbeleid. Wij vertegenwoordigen kunstenaars, curatoren, ontwerpers, critici en andere culturele producenten.