Platform Beeldende Kunst Vacature: Inhoudelijke en dagelijkse leiding Platform BK – Platform BK


Vacature: Inhoudelijke en dagelijkse leiding Platform BK

Platform BK zoekt een duo voor de inhoudelijke en dagelijkse leiding van Platform Beeldende Kunst vanaf maart 2023.

19/12/2022
32 uur samen per week (16 uur p.p.)
€ 1150 euro bruto per maand per persoon

Deadline: 22 januari 2023

Over Platform Beeldende Kunst

Platform BK is een vereniging van kunstenaars, curatoren, schrijvers en producenten werkzaam in de hedendaagse beeldende kunst. Platform BK onderzoekt de rol van kunst in de samenleving en voert actie voor een beter kunstbeleid. Wij werken aan een betere waardering van de beeldende kunst en een sterkere positie van iedereen die binnen de sector werkzaam is. De missie van Platform BK is om de solidariteit binnen en met de kunsten te bevorderen. Dit doen we door actuele thema’s binnen het kunstenveld te onderzoeken en deze op de agenda te zetten bij kunstinstellingen, bij de politiek en in de media. Dankzij onze directe band met het kunstenveld en een groeiend ledenaantal weten wij wat er speelt en kunnen wij een onafhankelijke positie innemen in het kunstenveld. Platform BK is als actieve denktank een aanjager van onontbeerlijke ontwikkelingen in het kunstenveld en een schakel tussen belangenverenigingen en politiek, in media en samenleving, los van gevestigde of economische belangen.

Achtergrond

Platform BK is in 2011 ontstaan in reactie op de cultuurbezuinigingen en was aanvankelijk gericht op woordvoerderschap vanuit kunstenaars, curatoren en producenten zelf, evenals

hun vertegenwoordiging in de politiek en beleidsvorming. Op basis van onderzoek brachten we een reëel beeld naar buiten van de pluriforme en precaire hedendaagse kunstpraktijk, in de media boden we weerwoord op onjuistheden en onwaarheden.

De belangen van kunstenaars en cultuurwerkers worden momenteel door meerdere partijen behartigd (waaronder Kunsten ‘92, Kunstenbond, Creatieve Coalitie, De Zaak Nu), vaak vanuit een sterk juridische, fiscale of lobby expertise. Platform BK werkt nauw samen met deze organisaties en vult de expertise aan vanuit het perspectief en de praktijk van onze leden, merendeel beeldend kunstenaars. In deze samenwerkingen kunnen we onderwerpen agenderen die onderdeel zijn van de praktijk van kunstenaars en curatoren en een perspectief vanuit de makers inbrengen dat anders onderbelicht zouden blijven. Bij dit streven omarmen we diversiteit in alle vormen zodat de stemmen van alle kunstenaars een gehoor kunnen vinden binnen de organisatie en onze activiteiten. Zo versterken we elkaar en vormen we in het overleg BKNL een gezamenlijk aanspreekpunt en overlegpartner voor het Ministerie van Cultuur en andere partijen.

Platform BK heeft bovenal een functie als actieve denktank: het reflecteren op de rol van kunst in de samenleving, de veranderingen waaraan die relatie onderhevig is en het schetsen van mogelijke toekomstscenario’s vertrekkende vanuit solidariteit. In de steeds verder polariserende samenleving gaat onze aandacht uit naar de politieke rol en potentie van kunst en de toekomst daarvan.

Toekomstscenario’s

Platform BK bestaat 10 jaar. In deze tijd is er veel werk verzet op het gebied van het kunstenaarshonorarium, de Fair Practice Code, atelierbeleid (Geen Stad Zonder Kunst) dat met geduld en volharding is uitgedragen binnen de beleidsmatige structuren en in de praktijk. In de afgelopen jaren heeft het huidige kernteam de functie van actieve denktank vooropgesteld: met acties en activiteiten over sociale veiligheid binnen de kunsten, de groeiende invloed van het mecenaat, de precaire positie van alumni, en een nieuw perspectief op het cultuurbestel met meer trickle-up. Het is de verwachting dat het nieuwe kernteam sommige van deze dossiers verder ontwikkelt en aanvult met enkele, nieuwe onderwerpen die van belang zijn voor onze achterban en waar zij zich voor willen inzetten.

De vacatures
We zoeken twee mensen met ervaring en een netwerk in de beeldende kunst; een duo dat voor de periode van 2 tot 3 jaar de inhoudelijke en dagelijkse leiding van het platform op zich neemt en daar richting aan durft te geven. De werkzaamheden vinden plaats in overleg met het bestuur en worden ondersteund door regelmatige gezamenlijke brainstorm-werksessies voor onderzoek en idee-ontwikkeling. De standplaats is in principe in Amsterdam, waar het kantoor van Platform BK is gevestigd, maar de activiteiten vinden plaats door heel Nederland.

Als duo zijn jullie in staat om te agenderen en in te spelen op de actualiteit. Jullie onderzoeken actuele thema’s en brengen die actief naar buiten via debatten, teksten of andere vormen van publicatie of acties. Jullie stellen plannen op en geven daar praktische uitvoering aan, waarbij op projectbasis gewerkt kan worden met vrijwilligers/of stagiaires (tegen vergoeding). Jullie onderhouden het netwerk, breiden het uit en zoeken samenwerking met andere partijen om de doelstellingen van Platform BK te behalen. Jullie continueren de deelname van Platform BK in BKNL en andere relevante (internationale) overleggen. Jullie brengen de visie van Platform BK naar buiten via verschillende communicatiekanalen waaronder onze website, onze nieuwsbrief en sociale mediakanalen en zoeken actief de publiciteit op.

Het is mogelijk om als duo en als individu te solliciteren. In de uiteindelijke selectie zal er een duo worden aangesteld op basis van een gelijkwaardige samenwerking, waarin de synergie, aanvullende kwaliteiten en de mogelijkheid om elkaar te ondersteunen van de kandidaten zal worden meegenomen. Zeker een van de kandidaten moet Nederlands spreken.

Profielschets van het duo

  • Activistisch en idealistisch met gevoel voor diplomatie
  • Ervaring en netwerk in de beeldende kunstwereld en goede kennis van haar functioneren
  • Ervaring met presenteren voor publiek, politiek en andere stakeholders
  • Beheersing van de Nederlandse en Engelse taal op hoog niveau in spreken en schrijven
  • Ervaring met projectorganisatie en budgettering
  • Een positie als zelfstandig werkende in de beeldende kunst, met voorkeur voor kunstenaar, vormgever of curator
  • Ervaring met sociale media en communicatie

Solliciteren kan tot en met 22 januari door CV en motivatiebrief te sturen naar: Esmee Schoutens, secretaris, esmee@platformbk.nl. Geef in j(ulli)e motivatiebrief aan wat welke onderwerpen j(ulli)e zouden willen continueren en welke onderwerpen j(ulli)e zouden willen ontwikkelen en op welke manier.

Ons team bestaat uit mensen met verschillende achtergronden. Samen zorgen we dat Platform BK weet wat er speelt én wat er nodig is. De organisatie omarmt diversiteit en zet zich actief in om vormen racisme, seksisme en elke andere vorm van discriminatie binnen het kunstenveld tegen te gaan. Iedereen die denkt hier een bijdrage aan te kunnen leveren, nodigen we nadrukkelijk uit om te reageren.

Voor informatie neem contact op met:
 Joram Kraaijeveld, bestuursvoorzitter, joram@platformbk.nl

De eerste ronde gesprekken vindt plaats tussen 30 januari – 1 februari 2023.
Over Platform BK

Platform BK onderzoekt de rol van kunst in de samenleving en voert actie voor een beter kunstbeleid. Wij vertegenwoordigen kunstenaars, curatoren, ontwerpers, critici en andere culturele producenten.