Platform Beeldende Kunst Vacatures: nieuwe leiding Platform BK – Platform BK


T

Vacatures: nieuwe leiding Platform BK

Platform BK zoekt een duo voor de inhoudelijke en dagelijkse leiding van het platform. We zoeken twee mensen voor 16 uur p.p. per week, voor ieder is er een vergoeding van € 1000,- per maand beschikbaar (op freelance basis) met mogelijkheid voor aanvullende fondswerving op projectbasis. Het is mogelijk om als duo te solliciteren, maar ook individuele reacties zijn welkom.

02/12/2019
Over Platform Beeldende Kunst
Platform BK is een vereniging van kunstenaars, curatoren en producenten werkzaam in de hedendaagse beeldende kunst. Platform BK stelt zich ten doel om het debat over de relatie tussen kunst en de samenleving aan te jagen en zichtbaar te maken. Het onderzoekt actuele thema’s en zet die op de agenda, in het veld, bij de politiek en in de media. Dankzij onze directe band met het kunstenveld en een groeiend ledenaantal weten wij wat er speelt en kunnen wij een onafhankelijke positie innemen in het kunstenveld. Platform BK is een sterke stem tussen belangenverenigingen en politiek, in media en samenleving, los van gevestigde of economische belangen.

Achtergrond
Platform BK is in 2011 ontstaan in reactie op de cultuurbezuinigingen en was aanvankelijk gericht op woordvoerderschap vanuit kunstenaars, curatoren en producenten zelf, evenals hun vertegenwoordiging in de politiek en beleidsvorming. Op basis van onderzoek brachten we een reëel beeld naar buiten van de pluriforme en precaire hedendaagse kunstpraktijk, in de media boden we weerwoord op onjuistheden en onwaarheden.

De concrete belangen van kunstenaars en andere werkenden in de kunst worden momenteel door meerdere partijen behartigd (waaronder Kunsten ‘92, Kunstenbond, De Zaak Nu), vaak vanuit een sterk juridische of fiscale expertise. Platform BK werkt nauw samen met deze organisaties en vult de expertise aan vanuit het perspectief en de praktijk van onze leden. In deze samenwerkingen kunnen we onderwerpen agenderen die anders onderbelicht zouden blijven. Zo versterken we elkaar en vormen we in het overleg BKNL* een gezamenlijk aanspreekpunt en overlegpartner voor het Ministerie van Cultuur en andere partijen.

Platform BK heeft bovenal een functie als denktank: het reflecteren op de rol van kunst in de samenleving, de veranderingen waaraan die relatie onderhevig is en het schetsen van mogelijke toekomstscenario’s. In de steeds verder polariserende samenleving gaat onze aandacht vooral uit naar de politieke rol en potentie van kunst en de toekomst daarvan.

Toekomstscenario’s
Platform BK bevindt zich in een veranderende situatie. Sinds 2016 is door ons huidige kernteam belangrijk werk verzet op het gebied van het atelierbeleid (Geen Stad Zonder Kunst), de Fair Practice Code en vooral ook het kunstenaarshonorarium dat met geduld en volharding is uitgedragen binnen de beleidsmatige structuren en in de praktijk. Op het moment – nu het huidige team na een periode van vier jaar het stokje graag overdraagt – zien we ruimte en urgentie om de functie van denktank weer voorop te stellen: om vanzelfsprekendheden ter discussie te stellen, onderzoek te initiëren, en te speculeren op toekomstscenario’s: What If …?

De vacatures
We zoeken twee mensen met ervaring en een netwerk in de beeldende kunst; een duo dat voor de periode van 2 tot 3 jaar de inhoudelijke en dagelijkse leiding van het platform op zich neemt en daar richting aan durft te geven. De werkzaamheden vinden plaats in overleg met het bestuur en worden ondersteund door regelmatige gezamenlijke brainstorm werksessies voor onderzoek en idee-ontwikkeling. De standplaats is in principe in Amsterdam, waar het kantoor van Platform BK is gevestigd, maar de activiteiten vinden plaats door heel Nederland.

Als duo zijn jullie in staat om te agenderen en in te spelen op de actualiteit. Jullie onderzoeken actuele thema’s en brengen die actief naar buiten via debatten, teksten of andere vormen van publicatie of acties. Jullie stellen plannen op en geven daar praktische uitvoering aan, waarbij op projectbasis gewerkt kan worden met vrijwilligers/of stagiaires (tegen vergoeding). Jullie onderhouden het netwerk, breiden het uit en zoeken samenwerking met andere partijen om de doelstellingen van Platform BK te behalen. Jullie continueren de deelname van Platform BK in het BKNL* overleg en andere relevante (internationale) overleggen.

Het is mogelijk om als duo te solliciteren, maar ook individuele reacties zijn welkom.

Profielschets van het duo
-Ervaring en netwerk in de beeldende kunstwereld en goede kennis van haar functioneren
-Activistisch ingesteld met gevoel voor diplomatie
-Ervaring met presenteren voor publiek, politiek en andere stakeholders
-Beheersing van de Nederlandse en Engelse taal op hoog niveau in spreken en schrijven
-Ervaring met projectorganisatie en budgettering
-Ervaring met administratie en communicatie
-Ervaring met WordPress is een pluspunt

Solliciteren kan tot 6 januari door CV en motivatiebrief te sturen naar: bestuur@platformbk.nl. De gesprekken vinden plaats tussen 13-17 januari 2020.

Voor meer informatie over deze vacatures en onze organisatie kun je contact opnemen met Rune Peitersen, bestuurslid, rune@platformbk.nl of Mariska van den Berg, bestuursvoorzitter, mariska@platformbk.nl.

*BKNL is een informeel overleg van Kunsten ’92, de Kunstenbond, Beroepsvereniging van Beeldend Kunstenaars (BBK), de Nederlandse Galerie Associatie (NGA), De Zaak Nu, en Platform BK. Het Mondriaan Fonds faciliteert en coördineert de bijeenkomsten.
Over Platform BK

Platform BK onderzoekt de rol van kunst in de samenleving en voert actie voor een beter kunstbeleid. Wij vertegenwoordigen kunstenaars, curatoren, ontwerpers, critici en andere culturele producenten.