N

Wie betaalt de kunstenaar?

Platform BK vindt het belangrijk dat het debat rondom de bezoldiging van kunstenaars levend wordt gehouden en ook vanuit het veld wordt gevoerd. Daarom organiseren we op 9 februari een publiek debat in Casco te Utrecht  n.a.v. de onderzoeksresultaten met als grotere vraag: Wie betaalt de kunstenaar?

21/01/2016
Illustratie: Merel Barends

Debat: 20.00 – 22.00 op 9 februari 2016 in Casco, Utrecht
Sprekers: Ad de Jong, Janneke van der Putten, Ella Derksen, Steven ten Thije en Irene de Craen. Gespreksleider: Rune Peitersen (Platform BK)

Het debat is gratis voor Platform BK leden, niet leden betalen €5,- entree.

Half november 2015 werden de resultaten bekend gemaakt van het tweede onderzoek naar het kunstenaarshonorarium in Nederland. In opdracht van BKNL, is in 2014 een grootschalig onderzoek geweest naar de betaling van kunstenaars. Daarmee is een eerste informatieve inventarisatie van de Nederlandse praktijk verkregen. Het reeds uitgevoerde vervolgonderzoek is gebaseerd op basis van zeven voorbeelden uit de praktijk van musea en presentatie-instellingen in Nederland. De resultaten van het vervolgonderzoek geven wederom weer dat er weinig concrete afspraken worden gemaakt tussen de opdrachtgever en de kunstenaar over vergoedingen.

De twee verschenen rapporten laten ook duidelijk zien dat de noodzaak erkend wordt en dat het draagvlak er al is om tot een richtlijn te komen – ook bij musea en presentatie-instellingen. Bij de presentatie van het laatste onderzoek tijdens Cultuur in Beeld werd nogmaals duidelijk dat ook OCW en de Raad voor Cultuur het idee steunen.

Platform BK vindt het belangrijk dat het debat rondom de bezoldiging van kunstenaars levend wordt gehouden en ook vanuit het veld wordt gevoerd. Daarom organiseren we op 9 februari een publiek debat in Casco te Utrecht  n.a.v. de onderzoeksresultaten met als grotere vraag: Wie betaalt de kunstenaar?
[box style=’note’] ‘Laten we samen nadenken over de invulling van een richtlijn, en niet wachten tot er een voorstel van bovenaf komt’ [/box]

We gaan in gesprek met een aantal mensen uit het kunstveld. De bedoeling is te kijken naar hoe een eventuele regeling of richtlijn eruit zou kunnen zien, en daarbij een aantal vragen en zorgen te inventariseren. Laten we samen nadenken over de invulling van een richtlijn, en niet wachten tot er een voorstel van bovenaf komt.

  • Welke wensen zijn er vanuit het veld?
  • Welke valkuilen komen we tegen?
  • Hoe zorgen we ervoor dat een honorarium regeling geen budget weghaalt uit andere posten?
  • Flexibiliteit: hoe zorgen we ervoor dat een richtlijn niet te rigide wordt?
  • Schaal: hoe zorgen we ervoor dat het verschil tussen grote musea en kleine presentatie-instellingen wordt onderkend?
  • Wat is een redelijke vergoeding? Hoe bereken je zoiets? Er zijn verschillende voorbeelden van modellen die gebruikt worden in het buitenland.

Een gezonde honorarium regeling zou een eerste stap zijn richting het serieus nemen van het werk dat kunstenaars doen. Een redelijke vergoeding geldt ook voor curatoren, schrijvers en andere zzp’ers. Op de achtergrond speelt het maatschappelijk vraagstuk over financiering van kunst in het algemeen – wie draagt daar verantwoordelijkheid voor?

Programma:
19.30 – 20.00 inloop
20.00 – 20.10 Welkom door Binna Choi (Casco)
20.10 – 20.30 Inleiding en presentatie rapporten door Rune Peitersen (Platform BK)
20.30 – 22.00 Gesprek met panelleden en publiek

Dit debat is onderdeel van de debattenreeks “Verantwoordelijkheid”  georganiseerd door Platform Beeldende Kunst en vindt plaats bij Casco, Utrecht  in de context van We Are the Time Machines: Time and Tools for Commoning” een tentoonstelling en studieprogramma (t/m 13 maart 2016).
Over Michelle Schulkens

Michelle Schulkens (1988) is afgestudeerd als M.A. Cultuurwetenschappen aan de Universiteit van Amsterdam. Zij is in het kunstenveld actief op snijvelden van communicatie, productie, educatie en onderzoek en werkte onder andere voor het Centraal Museum, Kunsthal KAdE en Stroom Den Haag. Als zzp’er werkt zij mee aan onderzoeken naar de financiële positie van de beeldend kunstenaar. Dit is ook een van haar speerpunten bij Platform BK. Daarnaast schreef ze mee aan de Fair Practice Code en ondersteunt ze bij de organisatie en coördinatie van projecten.