Platform Beeldende Kunst WIJZIGING TARIEVEN LIDMAATSCHAP – Platform BK


WIJZIGING TARIEVEN LIDMAATSCHAP

Per 2021 voeren we een contributieverhoging in voor alle leden. Ook gaan we volledig over op automatische incasso.

23/12/2020
Graag leggen we uit waarom dit nodig is en wat dit voor jouw lidmaatschap betekent.

Wijziging hoogte contributie
De verhoging van de contributie helpt ons financieel gezond en veerkrachtig te worden. Al vanaf onze oprichting is Platform BK afhankelijk geweest van vrijwillige, onbetaalde en onderbetaalde arbeid om zaken als kunstenaarshonorarium en fair practice te bepleiten. Om die missie kracht bij te zetten vinden we dat juist wij als organisatie de mensen die voor ons allemaal werken een eerlijke vergoeding moeten bieden. De paradoxale realiteit van onderbetaald werken om collectieve verbetering van onze inkomens te creëren was lang noodzakelijk om een nieuw normaal te forceren, maar is niet langer wenselijk of acceptabel.

Wij zijn ons ervan bewust dat de Corona-crisis in veel gevallen een negatief effect heeft op de financiën van veel van onze leden, maar de huidige situatie verhoogt ook de noodzaak om gezamenlijk de slagkracht van Platform BK ten behoeve van de leden en de sector te waarborgen. 2020 maakte wederom duidelijk dat onderlinge solidariteit, actie, onderzoek en lobby ontzettend belangrijk zijn.

Solidariteit is nodig om samen sterker te staan, om samen voor betaalbare werk- en woonruimtes voor kunstenaars te pleiten zoals met de landelijke campagne Geen Stad Zonder Kunst. Onderzoek is nodig om nieuwe perspectieven te ontwikkelen die het gesprek over kunst verder brengen, wat de inzet is van de Weerwoorden reeks. Acties zijn nodig om de beeldvorming over kunst positief te beïnvloeden, zoals we met de campagne Dit zijn onze Helden hebben gedaan. En lobby is nodig om kunstenaars ook aanspraak te kunnen laten maken op de steunpakketten zoals de TOZO, TVL of vanaf volgend jaar de TONK: tijdelijke ondersteuning noodzakelijke kosten. Kortom, door jouw jaarlijkse bijdrage kunnen we ons inzetten voor het verbeteren van onze arbeidsomstandigheden en het verdedigen van het bestaansrecht van kunst!

Sinds de oprichting in december 2011 hebben we nog niet eerder een stijging van de contributie doorgevoerd. Het ledenaantal blijft gelukkig groeien, maar is nog niet op een niveau om ons streefbedrag voor een solide financiële basis te behalen. We vinden het realistisch en gangbaar dat de contributie na negen jaar wordt verhoogd, en hopen op je begrip hiervoor. De contributie zal stijgen in ieder tarief. Hier zie je wat dit voor jou betekent.

Tot 2020 Per 2021 Tot 2020 Per 2021
Crisis/student €4/maand €5/maand €48/jaar €60/jaar
Standaard €6/maand €7,50/maand €72/jaar €90/jaar
Mecenas €10/maand €12,50/maand €120/jaar €150/jaar
Messias €20/maand €25/maand €240/jaar €300/jaar

Het is altijd mogelijk om een ander tarief te kiezen. Er geldt één maand verwerkings- en/of opzegtermijn.
Mocht je vanwege bezuiniging overwegen om het lidmaatschap op te zeggen, realiseer dat een deel van het bedrag mogelijk in andere vorm naar je terug vloeit als je kunstenaar, vormgever of beeldmaker bent. Jaarlijks keert Platform BK namens Pictoright €30 aan thuiskopievergoeding uit. Ook via je aangifte inkomstenbelasting valt voordeel te halen. Platform BK is een culturele ANBI, dankzij de Geefwet die op 1 januari 2012 van kracht ging, kan je 125% van je gift aftrekken van de inkomstenbelasting. Voor meer informatie kijk op de website.

Wijziging betalingswijze
Om het voor iedereen eenvoudiger te maken zullen we per januari 2021 de jaarlijkse contributie via automatische incasso innen. Dat betekent dat we geen factuur meer sturen per e-mail en dat je geen bankoverschrijving hoeft te maken. Hiermee hopen we minder tijd kwijt te zijn aan administratieve werkzaamheden zodat we ons kunnen richten op onze kernactiviteiten. We voeren de automatische incasso dus per direct voor jou in, je hoeft geen actie te ondernemen.

Het bedrag wordt na 20 januari en uiterlijk eind februari afgeschreven. De facturen kun je altijd downloaden, door in te loggen in het ledenportaal. Mocht je de incasso liever per maand laten afschrijven in plaats van jaarlijks, laat het ons weten.

Mocht je andere vragen hebben, bereik ons via admin@platformbk.nl.
Over Platform BK

Platform BK onderzoekt de rol van kunst in de samenleving en voert actie voor een beter kunstbeleid. Wij vertegenwoordigen kunstenaars, curatoren, ontwerpers, critici en andere culturele producenten.