Workshop bij Rijksakademie

Residenten van de Rijksakademie krijgen naast ruimte zich te ontwikkelen en de mogelijkheid zich voor te bereiden op de beroepspraktijk na de redisentie.

18/03/2022
Platform BK werd uitgenodigd een workshopdag voor de residenten te verzorgen. In de ochtend gaf Sepp Eckenhaussen een lezing over de ontwikkeling van de Fair Practice Code en Richtlijn Kunstenaarshonoraria. ’s Middags gaf Koen Bartijn een workshop ‘kunstbiotoop’.
Over Sepp Eckenhaussen

Sepp Eckenhaussen is onderzoeker bij het Instituut voor Netwerkcultuur. Van 2020 tot 2023 vormde hij met Koen Bartijn het kernteam van Platform BK.