Platform Beeldende Kunst Aankondiging Richtlijn Kunstenaars Honoraria 2.0 – Platform BK


Aankondiging Richtlijn Kunstenaars Honoraria 2.0

Een update over de doorontwikkeling van de Richtlijn Kunstenaarshonoraria.

14/10/2022
We krijgen bij Platform BK veel vragen over de doorontwikkeling van de Richtlijn Kunstenaarshonoraria. Deze is na vijf jaar gebruik inderdaad hard aan een update toe. Het maken van de Richtlijn 2.0 kost echter veel werk dat grotendeels onzichtbaar blijft. Daarom delen we graag met je waar we mee bezig zijn en wat je kunt verwachten.

In september 2021 publiceerde BKNL een evaluatierapport van Berenschot over de Richtlijn Kunstenaarshonoraria en het Experimenteerreglement van het Mondriaan Fonds. Je kunt het rapport, een samenvatting en onze aandachtspunten van Platform BK voor de doorontwikkeling hier teruglezen. Sindsdien is de stuurgroep RKH van BKNL, bestaand uit Platform BK, Kunstenbond, De Zaak Nu, Museumvereniging en Mondriaan Fonds, aan de slag gegaan met de ontwikkeling van de Richtlijn Kunstenaarshonoraria 2.0. De richtdatum om deze te lanceren is op 1 januari 2023, de vijfde verjaardag van de Richtlijn 1.0.

Er wordt voor het ontwikkelen voor de nieuwe richtlijn gekeken naar:

  • Een nieuwe calculator, waarin we meer factoren meenemen dan enkel de duur van de tentoonstelling, het aantal deelnemend kunstenaars en het type werk (bestaand/aangepast/nieuw). Specifiek hebben we hierin aandacht voor de factor ruimte.
  • Een nieuwe website, met het streven die moderner, gebruiksvriendelijker en inclusiever te maken dan de huidige website www.kunstenaarshonorarium.nl.
  • Een FAQ-pagina waarop veelgestelde vragen worden beantwoord. Denk aan: Hoe bepaal ik een passend honorarium voor een performance of groepswerk? Wat zijn redenen om het minimum honorarium omhoog te onderhandelen?
  • Betere communicatie over het feit dat de calculator geen standaard- maar minimumtarieven toont.
  • Een kleine campagne om de Richtlijn 2.0 onder de aandacht te brengen en het gebruik te promoten. De Richtlijn Kunstenaarshonoraria raakt steeds meer ingeburgerd, maar betere bekendheid is nog steeds noodzakelijk onder specifieke groepen, zoals recente afstudeerders en lokale overheden.

Heb je vragen over of suggesties voor de doorontwikkeling? Aarzel dan niet om ons te contacteren via kantoor@platformbk.nl.

 
Over Platform BK

Platform BK onderzoekt de rol van kunst in de samenleving en voert actie voor een beter kunstbeleid. Wij vertegenwoordigen kunstenaars, curatoren, ontwerpers, critici en andere culturele producenten.