K

Aankondiging en uitnodiging: Werkgroep Kunstvakdocenten

Platform BK organiseert maandelijkse bijeenkomsten voor kunstdocenten om kennis en ervaringen uit te wisselen over het veiliger en inclusiever maken van academies. We nodigen geïnteresseerde docenten van harte uit voor de eerste Open Sessie van de Werkgroep Kunstvakdocenten, op 18 oktober, van 20:00 tot 21:30 uur.

04/10/2021
In februari 2021 werd de Werkgroep Kunstvakdocenten opgericht, als platform voor dicussie en kennisuitwisseling over de staat van kunstvakonderwijs in Nederland. Op verschillende academies voeren docenten (vaak samen met studenten) al lange tijd actie: ze stellen academies verantwoordelijk voor het gebrek aan (sociale) veiligheid en ondersteuning voor zowel studenten als personeel en strijden voor betere institutionele maatregelen. Dit is zwaar en veelal onbetaald werk, dat vaak zijn emotionele en fysieke tol eist van betrokkenen – zeker gezien de toch al precaire omstandigheden waarin veel docenten werken, met kleine aanstellingen, tijdelijke contracten en hoge werkdruk.

Het werd in onze gesprekken duidelijk dat er behoefte bestaat aan meer verbinding en uitwisseling tussen verschillende academies, maar zelfs ook binnen academies. Daarom organiseren we mandelijkse bijeenkomsten, waarin altijd ruimte is voor zowel updates van verschillende academies als het bespreken van een specifiek onderwerp, zoals contractvormen of medezeggenschapsstructuren. Het doel van deze bijeenkomsten is om een gemeenschappelijk repertoire van kennis op te bouwen over o.a. arbeidsrecht, zelforganisatie, manieren om institutionele invloed uit te oefenen (zoals in medezeggenschapsraden) en het ontwikkelen en implementeren van gedragscodes. Vaak nodigen we een spreker uit om een introductie te geven op het onderwerp van de sessie.

We zien kunstvakonderwijs (studeren, lesgeven, institutionaliseren) als een integraal en belangrijk onderdeel van het kunstenveld. Daarnaast beschouwen we het verbeteren van arbeidsomstandigheden van docenten als onlosmakelijk verbonden met het verbeteren van zorg voor studenten. De Werkgroep Kunstvakdocenten bestaat om lange adem te geven aan de aandacht voor collectieve leerprocessen, die op lange termijn hopelijk leiden tot institutionele verandering. We staan als werkgroep in contact met verschillende vakbonden, maar kijken ook naar alternatieve vormen van organisatie.

Op 18 oktober, van 20:00 tot 21:30 uur, organiseren we onze eerste Open Sessie, waarin we alle geïnteresseerde leden of supporters ontvangen. Tijdens deze sessie, zal de werkgroep zichzelf introduceren, vertellen over de sessies die we tot nu toe gehad hebben en de planning voor volgende sessies uit de doeken doen. De bijeenkomst is online. Ben jij docent of ondersteunend medewerker van een academie en ben je geïnteresseerd? Stuur dan een mail aan kantoor@platformbk.nl om een link te ontvangen!
Over Platform BK

Platform BK onderzoekt de rol van kunst in de samenleving en voert actie voor een beter kunstbeleid. Wij vertegenwoordigen kunstenaars, curatoren, ontwerpers, critici en andere culturele producenten.


GERELATEERDE ITEMS