Platform Beeldende Kunst Nathalie Hartjes – Platform BK


Nathalie Hartjes

Nathalie Hartjes (NL) is directeur van MAMA, platform voor visuele cultuur te Rotterdam. Ze studeerde kunstgeschiedenis aan de Universiteit Leiden. Tot voor kort werkte ze bij de Appel arts centre, aanvankelijk als coördinator van het Curatorial Programme, waarnaast ze al snel betrokken raakte bij de ontwikkeling van het Gallerist Programme dat ze coördineerde vanaf de oprichting in 2012. Van 2014-2015 was ze artistiek directeur van Nieuwe Vide in Haarlem. Ze was algemeen coördinator van Comité van Roosendaal en werkte voor Witte de With, Center for Contemporary Art te Rotterdam in diverse functies. Nathalie Hartjes schrijft incidenteel over kunst en publiceert fictie wanneer de kans zich voordoet.
● Nathalie Hartjes
WW#19 Kers op de taart?
23/01/2018