Brief Platform BK aan minister Bussemaker n.a.v. presentatie uitgangspunten Cultuurnota 2017-20

bussemaker-kaart_YV_verschil
Amsterdam 9 juni 2015
Betreft: Talentontwikkeling – presentatie instellingen
Geachte mevrouw Bussemaker,
Platform BK is verheugd over de voortzetting van de talentontwikkeling bijdragen en het opnemen van de postacademische instellingen in de BIS, voor 2017-2020. Wij maken ons echter grote zorgen over een belangrijke schakel in de keten die binnen het huidige beleid gebroken dreigt te worden. Het gaat hier om 27 presentatie instellingen die buiten de BIS vallen en op het moment afhankelijk zijn van ondersteuning van het Mondriaan Fonds.
Gezien de huidige financiering uit de reserves van het Mondriaan Fonds (3,3 mln.) komt en deze niet aangevuld worden in de aankomende cultuurperiode, maakt Platform BK zich zorgen over het voortbestaan van de overgrote meerderheid van deze presentatie instellingen. Om een idee te geven over de hoeveelheid en landelijke verspreiding volgt hier de volledige lijst:
Ateliers’89 (Oranjestad, Aruba), de Bewaerschole (Burgh-Haemstede), Casco (Utrecht), Club Solo (Breda), DSPS/De Player (Rotterdam en verschillende andere locaties), Expodium (Utrecht), Extrapool (Nijmegen), Fotodok (Utrecht), Framer Framed (Amsterdam), Hotel Mariakapel (Hoorn), If I Can’t Dance, I Don’t Want To Be Part Of Your Revolution (verschillende (inter)nationale locaties), Incubate (Tilburg), Instituto Buena Bista (Willemstad, Curaçao), Kunsthuis SYB (Beetsterzwaag), Kunstvereniging Diepenheim (Diepenheim), Lost & Found (Amsterdam en verschillende locaties), Nest (Den Haag), Nieuwe Vide (Haarlem), One Minutes Foundation (Amsterdam en verschillende locaties), Onomatopee (Eindhoven), P/////AKT (Amsterdam), Paradox (Edam en verschillende (inter)nationale locaties), Project Space 1646 (Den Haag), Showroom MAMA (Rotterdam), Stroom (Den Haag), Vleeshal (Middelburg) en Worm (Rotterdam).
De bijdragen van het Mondriaan Fonds variëren van 30.000 tot 200.000 euro op jaarbasis; maximaal 40% (gemiddeld 33% in 2013) van de totale kosten per instelling. Deze bijdragen functioneren tevens als hefboom aangezien zij het aantrekken van particuliere sponsors gemakkelijker maakt.
Het wegvallen van deze instellingen zal dramatische gevolgen voor het Nederlandse kunstklimaat hebben, daar zij een wezenlijke basis vormen voor kunstenaars, curatoren en schrijvers. Noodgedwongen sluitingen zullen de mogelijkheden voor talentontwikkeling aanzienlijk verkleinen binnen het kunstenveld. Het zijn juist deze plekken die tijd, ruimte en kansen, creëren voor kunstenaars, curatoren, en schrijvers en daarmee de professionals leveren voor de top. Zonder deze basis zal ook de top uithollen. Tevens vervullen de presentatie instellingen een belangrijke educatieve rol in de omgeving, zorgen ze voor een hoogwaardig kunstaanbod op soms zeer lokaal niveau en voorzien ze ook in werkgelegenheid voor kunstenaars, curatoren en schrijvers.
De grote diversiteit en hoge kwaliteit van de programmering van de Nederlandse presentatie instellingen zijn altijd van zeer grote waarde geweest voor de brede ‘humus-laag’ waar Nederland nu nog om bekend staat en om bewonderd wordt. Ze zijn een belangrijke schakel in de keten waarmee jonge en gevorderde kunstenaars hun talent kunnen ontwikkelen. We hopen dat onze zorgen meegenomen kunnen worden in de uiteindelijke invulling van de Cultuurnota 2017-2020 en kijken uit naar uw reactie.
Hoogachtend,
Rune Peitersen                Lise van Zaalen
Voorzitter                         Dagelijks bestuur
 


09/06/2015Over Rune Peitersen

Rune Peitersen (1971) is beeldend kunstenaar en medeoprichter en algemeen bestuurslid van Platform Beeldende Kunst. In zijn werk bevraagt hij de bronnen en denkbeelden die ten grondslag liggen aan onze visuele wereld. Tevens is hij mede-oprichter van de kunstenaarsgroepen Calcite Revolt en Platform Re-set.


GERELATEERDE ITEMS