B

BROEDPLAATSBEZUINIGINGEN AMSTERDAM VAN TAFEL

Na maanden actie, heeft de Gemeente Amsterdam aangekondigd dat de geplande bezuiniging van 1 miljoen op broedplaatsen in 2021 niet doorgaat.

23/12/2020
Na fel protest, is een deel van de Corona-bezuinigingen op cultuur in Amsterdam teruggedraaid. Zo is de sluiting van buurtbibliotheken afgesteld en wordt het Bostheater ook in 2021 ondersteund. Daarnaast wordt er geld vrijgemaakt om Museum Het Schip te redden.

Afgelopen maanden hebben we hard actiegevoerd tegen deze bezuinigingen op broedplaatsen en vóór betaalbaarheid, duurzaamheid en zeggenschap. Dit deden we onder anderen door de ondersteuning van het huurderscomité van Urban Resort, de organisatie van het symposium Het einde van de Broedplaat?, het schrijven van een open brief in Het Parool en vele gesprekken met huurders, beheerders, politici en beleidsmakers.

Deze maanden acties, lobby en organisatie voeren we samen met Kunstenbond, huurders van de broedplaatsen, kunstenaars, broedplaatsbeheerders, de commissie kunst & cultuur van GroenLinks Amsterdam en Bij1.

Nu onze strijd vruchten afwerpt, is hij nog niet voorbij. We blijven ons inzetten voor betaalbaarheid, duurzaamheid, zeggenschap en lokale inbedding binnen het broedplaatsenbeleid in Nederland!

Ten slotte willen we opmerken, dat kunstenaars en creatieven niet de enige groep precaire huurders zijn. We zijn blij dat in de raadsvergadering niet alleen de bezuiniging op broedplaatsen van tafel ging, maar ook extra geld is vrijgemaakt voor de opvang van dak- en thuislozen.
Over Platform BK

Platform BK onderzoekt de rol van kunst in de samenleving en voert actie voor een beter kunstbeleid. Wij vertegenwoordigen kunstenaars, curatoren, ontwerpers, critici en andere culturele producenten.


GERELATEERDE ITEMS