O

Het einde van de broedplaats?

Een symposium over betaalbaarheid, duurzaamheid en zeggenschap in het Amsterdamse broedplaatsbeleid. Dinsdagavond 3 november, van 19:00 tot 21:00 uur, live op YouTube.

03/11/2021
Dit is de aankondiging van ‘Het einde van de broedplaats?’. Het verslag van het symposium lees je hier.

'Het einde van de broedplaats?', Eva van Aalst.

Er gaat fors bezuinigd worden op broedplaatsen, als het aan de coalitiepartijen in de Amsterdamse gemeenteraad ligt. Dat zal betekenen dat veel van de huidige broedplaatsen verloren zullen gaan en er nauwelijks nieuwe bij zullen komen. Na 20 jaar broedplaatsenbeleid is het tijd voor herbezinning. In Amsterdam, het zogenaamde ‘creatieve laboratorium’ van ons land, is afgelopen decennia druk geëxperimenteerd met tijdelijke contracten, instroom van jong talent, broedplaatsontwikkelaars en beheerders, en een dynamische ‘IJzeren voorraad’, met krimp tot gevolg. Hoewel het beleid zich richtte op doorstroom, raakt de stad steeds meer verstopt, doordat er steeds meer sociale woningen en betaalbare ateliers verdwijnen en de markt worden opgeduwd.

De vraag daarom is: hoe kan het anders? Tijdens dit symposium bespreken we met gentrificatieonderzoekers, experts en huurders de problemen van het huidige broedplaatsbeleid en verzamelen we inzichten hoe het anders kan, waarbij betaalbaarheid, duurzaamheid (in plaats van tijdelijkheid), en zeggenschap (van zowel huurders als van buurtgenoten) centraal staan.

Dit symposium wordt georganiseerd door Platform BK, Kunstenbond, de Werkgroep Kunst & Cultuur GroenLinks Amsterdam en huurders van broedplaatsen.

Het programma is als volgt:

We verwelkomen we o.a.
– Raymond Walravens (adviescommissie CAWA). Hij zal vertellen hoeveel er precies bezuinigd gaat worden en wat dat gaat betekenen.
– Roel Griffioen (gentrificatieonderzoeker en auteur van De Frontlinie: Bestaansonzekerheid in de Creatieve Stad, 2017) zal terugblikken op twintig jaar broedplaatsbeleid.
– Huurders van WOW (een broedplaats, voortgekomen uit een samenwerking tussen Stadsdeel Amsterdam West in samenwerking met Bureau Broedplaatsen Amsterdam en hotelier Sandra Chedi) zullen hun ervaringen met deze broedplaats delen. Hoe voelt het om twee jaar lang in een hotel te resideren?
– Huurders van Urban Resort (de broedplaatsontwikkelaar in Amsterdam met bijna twintig broedplaatsen) zullen vertellen over de problemen waar zij tegenaan liepen en het gebrek aan zeggenschap. Door zich te verenigen in een huurderscomité hopen ze iets meer inspraak mogelijk te maken.
– Arthur Kneepkens, Femke Ravensbergen en Nina Karim van Oort van Bajesdorp vertellen over hun ervaring van het opzetten van een vrijplaats middenin een competatieve vastgoedmarkt.
– Angelo Bromet (Prospect) vertelt ons over de noodzaak om binnen een systeem dat jongeren van kleur systematisch uitsluiten een eigen broedplaats te beginnen.
– Cyril Stom (Crealisatie Coöperatie) vertelt hoe je als broedplaatsontwikkelaar een faciliterende rol kunt innemen voor huurders/eigenaren die samen iets willen beginnen.
– Bart Stuart schreef mee aan het onderzoeksrapport ‘Geen Stad Zonder Kunst’. Wat kan Amsterdam leren van andere steden?
De avond wordt gemodereerd door Lieneke Hulshof (docent en hoofdredacteur Mr. Motley)

Hiernaast krijg je als publiek ook de kans om je eigen vragen in te sturen en aan de deelnemende sprekers te stellen tijdens de Q&A.

‘Het einde van de broedplaats?’ vindt plaats op dinsdagavond, 3 november, van 19:00 tot 21:00 uur. Je kunt het programma live volgen via ons YouTube-kanaal.
Over Platform BK

Platform BK onderzoekt de rol van kunst in de samenleving en voert actie voor een beter kunstbeleid. Wij vertegenwoordigen kunstenaars, curatoren, ontwerpers, critici en andere culturele producenten.