F

Broedplaatsen Verkiezingsspecial

Betaalbare (atelier)ruimte in Amsterdam is steeds moeilijker te vinden. Broedplaatsen – de aanjagers en inspirators van een innovatieve en creatieve stad – bieden dat, maar staan onder druk. Wat kunnen we verwachten van het nieuw te vormen gemeentebestuur als het gaat over broedplaatsenbeleid? Aan de hand van een aantal thema’s, die ingeleid worden door een korte presentatie van een Amsterdamse broedplaats, gaan we het gesprek aan met initiatiefnemers, cultureel ondernemers, bewoners en kandidaat raadsleden.

21/02/2018
Broedplaatsen Verkiezingsspecial | Ruimte voor vernieuwers in de stad i.s.m. Urban Resort, Kunstenbond, LOLA, De Ceuvel, Tugela 85
Woensdag 7 maart, 20:00 uur, Pakhuis de Zwijger
Reserveren: via Pakhuis de Zwijger

Met onder meer: Chandar van der Zande (De Ceuvel), Simon van Dommelen (LOLA), Jaap Draaisma (Urban Resort), Nicole Temmink (SP), Jazie Veldhuyzen (BIJ1), Lian Heinhuis (PvdA), Jasper Groen (GroenLinks), Marijn Bosman (D66), Anke Bakker (Partij van de Dieren) en moderator Chris Keulemans

Thema #1: Optimaal benutten van leegstand

Stichting Leegstand OpLossers Amsterdam (LOLA) stelt leegstaand vastgoed beschikbaar voor maatschappelijk initiatief. ‘Publiek vastgoed moet publiek benut worden’, is hun uitgangspunt. Hoe kan de gemeente ervoor zorgen dat leegstaand vastgoed beschikbaar komt voor maatschappelijk en creatief initiatief en daarmee ook optimaal benut kan worden voor haar eigen beleidsdoelen? 

Thema #2: Verbreding van de broedplaats

Broedplaatsen hebben laten zien kweekvijvers te zijn voor sociale en maatschappelijke innovaties. Plekken zoals Tugula85 en de Ceuvel zijn plekken gebleken waar naast kunst en cultuur, ook ruimte is voor vakmanschap, ambachten, de nieuwe maakindustrie, circulaire economie en maatschappelijke initiatieven. Is er plek voor die hybride rol in het broedplaatsenbeleid en hoe creëren we die ruimte?  

Thema #3: Bestendige broedplaatsen

Broedplaatsen zijn culturele, sociale en economische motoren van vernieuwing. De meeste broedplaatsen in Amsterdam hebben huurcontracten die de komende jaren aflopen. Hoe kunnen we zorgen voor behoud van deze broedplaatsen en ze verduurzamen? Hoe zorgen we dat een stad die verdicht en groeit vrijplaatsen en broedplaatsen juist behoudt?

Kies je Stad

Op woensdag 21 maart 2018 gaan Amsterdammers naar het gemeentelijke stemlokaal om daar hun stem uit te brengen op de politieke partij van hun voorkeur. Maar waar staan die partijen eigenlijk voor? Welke thema’s vinden ze belangrijk en wat zijn hun ideeën binnen die thema’s? En sluiten hun plannen wel aan op de plannen van burgers, bedrijven en andere stadmakers? In de aanloop naar de verkiezingen organiseren we onder de naam Kies je Stad een reeks verkiezingsspecials binnen de programmareeksen die je van ons gewend bent. Kies je stad – op het gebied van de creatieve industrie, de circulaire stad, een nieuwe democratie, coöperatieve gebiedsontwikkeling, huisvesting, zorg en andere stadsthema’s. En laat vooral ook zelf je stem laten horen om zo invloed uit te oefenen op de stadsbestuurders van de toekomst.
Over Platform BK

Platform BK onderzoekt de rol van kunst in de samenleving en voert actie voor een beter kunstbeleid. Wij vertegenwoordigen kunstenaars, curatoren, ontwerpers, critici en andere culturele producenten.


GERELATEERDE ITEMS