S

Clusters

Een van de kerntaken van Platform BK is het mobiliseren van de kunstsector. Daarom willen we graag een platform bieden aan onze leden om zelf een project voor bijvoorbeeld een lees- of werkgroep voor te leggen. We noemen dit ‘Clusters’.

16/02/2015
De mogelijkheden zijn oneindig, zo lang de plannen zijn georiënteerd op de doelstellingen van Platform BK. Bij de uitvoering van een goed plan neemt Platform BK een faciliterende/adviserende rol aan: wij verspreiden de uitnodiging onder onze leden, denken mee over eventuele aanvullende docenten of specialisten en helpen zoeken naar een passende locatie. De eventuele uitkomsten van een cluster kunnen we als platform weer verzamelen en op een passende manier presenteren.

Ben jij lid van Platform BK en wil jij:

  • graag ‘iets’ doen, maar weet niet zo goed waar je je naartoe moet richten?
  • een oplossing bedenken voor een urgent vraagstuk?
  • een goede inhoudelijke discussie met vakgenoten over een specifiek onderwerp, eventueel met specialisten erbij?
  • een positieve invulling geven aan berichtgeving rond kunst en maatschappij?

Clustervoorstellen kun je indienen door een mail te sturen naar info@platformbk.nl. Platform BK komt elke maandag bijeen om clustervoorstellen te bespreken – ongeveer twee weken na inzending van het voorstel kun je een reactie per mail verwachten.

 
Over Platform BK

Platform BK onderzoekt de rol van kunst in de samenleving en voert actie voor een beter kunstbeleid. Wij vertegenwoordigen kunstenaars, curatoren, ontwerpers, critici en andere culturele producenten.


GERELATEERDE ITEMS