G

rondetafelgesprek Commissie OCW

Platform BK bestuurslid Coralie Vogelaar zal woensdag 25 april in de Tweede Kamer aanwezig zijn bij het rondetafelgesprek Arbeidsmarktpositie in culturele en creatieve sector 25 april.

23/04/2018
Coralie zal de standpunten van Platform BK over de arbeidsmarktpositie van kunstenaars en ervaringen uit haar eigen kunstenaarspraktijk delen met de commissie Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. De situatie van makers in de culturele sector is zorgelijk en de arbeidsomstandigheden van veel werkenden in de sector is maatschappelijk onverantwoord. De overheid heeft als belanghebbende in de culturele sector een grote rol om samen met de sector de structurele problemen op te lossen, zeker waar ze als subsidiënt of als opdrachtgever optreedt. Lees hier de brief aan de commissie met de standpunten van Platform BK.

De openbare hoorzitting vindt plaats in de Thorbeckezaal en duurt van 10.00-13.15 uur.
Over Platform BK

Platform BK onderzoekt de rol van kunst in de samenleving en voert actie voor een beter kunstbeleid. Wij vertegenwoordigen kunstenaars, curatoren, ontwerpers, critici en andere culturele producenten.


GERELATEERDE ITEMS