U

In gesprek met de fondsen – Nest

Ga donderdag 7 november in gesprek met het Mondriaan Fonds & het Materiaal Fonds!

 

14/10/2013
Op donderdag 7 november zijn Birgit Donker, directeur van het Mondriaan Fonds en Francine Mendelaar van Materiaalfonds voor Beeldende Kunst en Vormgeving door Platform Beeldende Kunst uitgenodigd om vragen van beeldend kunstenaars en bemiddelaars te beantwoorden over werkbijdragen, rentevrije leningen en andere financieringsmogelijkheden voor beeldend kunstenaars. Het gesprek vindt plaats om 20.00 uur, bij Nest in Den Haag. Inloop is vanaf 19.30 uur en toegang is gratis.Hier vind je een routebeschrijving naar Nest: http://nestruimte.nl/nl/info/route/openbaar-vervoer

Kun je er niet bij zijn maar heb je wel een vraag? laat het ons weten via Facebook of stuur ons de vraag per mail: info@platformbk.nl.

Wat is het Mondriaan Fonds?
www.mondriaanfonds.nl
Het Mondriaan Fonds is het publieke stimuleringsfonds voor beeldende kunst en cultureel erfgoed. Het bevordert bijzondere en vernieuwende projecten en activiteiten van beeldend kunstenaars, bemiddelaars en instellingen die van belang zijn voor de beeldende kunst en het cultureel erfgoed in Nederland. Alle financiële bijdragen die het Mondriaan Fonds verstrekt hebben tot doel de betekenisvolle ontwikkeling en zichtbaarheid van beeldende kunst en cultureel erfgoed in Nederland te stimuleren, daar waar de markt dit niet of nog niet mogelijk maakt.

Het Mondriaan Fonds is zich er sterk van bewust dat het zijn bestaansrecht aan de burger te danken heeft en dat de samenleving via het fonds investeert in kunst en erfgoed. Deze investering zal lang niet altijd financieel gewin opleveren, maar wel in alle gevallen geestelijke winst. Ook het Mondriaan Fonds constateert dat de immateriële waarde van kunst voor de samenleving onvoldoende over het voetlicht is gebracht. Daarom wordt binnen het nieuwe beleid veel waarde gehecht aan zichtbaarheid voor het publiek, waarbij het nadrukkelijk om een passend publiek gaat dat door kunstenaars en instellingen op uiteenlopende manieren bereikt kan worden.

Wat is het Materiaalfonds?
www.materiaalfonds.nl
Het Materiaalfonds voor Beeldende Kunst en Vormgeving is een onafhankelijke stichting die talentvolle kunstenaars en ontwerpers de mogelijkheid biedt een lening af te sluiten voor het ontwikkelen en presenteren van nieuw werk. Het Materiaalfonds wil met de leningen bijdragen aan de professionalisering en groei van de kunstsector. Door zelf te investeren vergroten kunstenaars hun economische en financiële zelfstandigheid en kan hun artistieke praktijk groeien.

Het verstrekken van leningen is een duurzame manier van financieren. Een bedrag wordt uitgeleend en komt weer terug, zodat het geld telkens opnieuw en steeds voor andere projecten kan worden ingezet. Zo heeft het Materiaalfonds sinds zijn oprichting in 1972 met een leenkapitaal van € 350.000 inmiddels zo’n 1800 projecten gefinancierd met een totaalbedrag van bijna
€ 6.500.000. Bij het Materiaalfonds staat kwaliteit voorop. Een adviescommissie toetst de aanvragen op ervaring, de artistieke kwaliteit en de zakelijke verantwoording (waar wordt het werk tentoongesteld, hoe wordt een kunstwerk of publicatie bekendgemaakt en gedistribueerd?).
Over Platform BK

Platform BK onderzoekt de rol van kunst in de samenleving en voert actie voor een beter kunstbeleid. Wij vertegenwoordigen kunstenaars, curatoren, ontwerpers, critici en andere culturele producenten.


GERELATEERDE ITEMS