C

GSZK#2 in Arnhem

Samen met de Kunstenbond voerden we in aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 actie voor een duurzaam en betaalbaar atelierbeleid. Met Geen Stad Zonder Kunst#2 bouwen we verder aan de dialoog tussen kunstenaars, politiek en stad. We willen de tendens keren dat woon- en werkplekken voor kunstenaars duurder, schaarser en steeds vaker slechts tijdelijk worden en tegelijkertijd het belang van radicale verbeelding voor de stad versterken. Daarom organiseren we in zes verschillende steden een bijeenkomst, de derde vindt plaats op donderdag 6 juni bij Collectie de Groen in Arnhem.

20/05/2019
Ontwerp: Fiona Lutjenhuis

Vorig jaar voerden we in opmaat naar de gemeenteraadsverkiezingen gesprekken met kunstenaars en politiek. Een jaar na dato zijn er coalitieplannen geschreven, is er nieuw atelier- en broedplaatsenbeleid geformuleerd en zijn er nieuwe stedelijke ontwikkelingen. Een goed moment om de stand van zaken op te nemen, de verkiezingsbeloften terug te lezen en te zien welke handreikingen zijn opgepakt.

Platform BK en Kunstenbond nodigen je van harte uit voor de bijeenkomst over de plek van kunst in Arnhem met kunstenaars, politiek en betrokkenen op donderdag 6 juni 2019, 19.30-21.30 uur bij Collectie De Groen. De moderator van het werkgesprek is Marlies Leupen (o.a. regiomakelaar Mondriaan Fonds). Vanaf 18.00 uur is er pizza om vooraf op meer informele wijze met elkaar van gedachten wisselen.

Arnhem staat vooral bekend als stad van mode en creatieve industrie. Voor kunstenaars en beeldende kunst lijkt het klimaat in Arnhem op het eerste oog ook redelijk gunstig. De gemeente en de provincie Gelderland ondersteunen kunstinitiatieven en kunstenaars kunnen individueel financiële ondersteuning krijgen. De gemeente is benaderbaar en actief bezig met sectoranalyses en onderzoek over huisvesting voor creatieve beroepen door Bureau Buiten. Toch blijft er voor de beeldende kunst te wensen over.

De meeste kunstinitiatieven zouden willen bestendigen en misschien wel wat groter willen groeien, maar dit is erg lastig. De initiatieven zitten meestal in een precaire situatie omdat betaalbare huisvesting en structurele financiering niet eenvoudig zijn. Daarom is het private initiatief van Collectie de Groen, een solide en centrale plek in de stad, een aanwinst voor de beeldende kunst in Arnhem, maar de wens voor een publieke middelgrote presentatieruimte met een sterk voorwaardenscheppend beleid blijft ook aanwezig. Eén van die voorwaarden wordt actief uitgevoerd door de atelierbeheersstichting SLAK. SLAK is goed geïnformeerd en betrokken bij het kunstenveld. Naast betaalbare ateliers, heeft SLAK ook atelierwoningen. Desondanks is het vinden van een niet-tijdelijke, betaalbare woonruimte voor (vooral startende) kunstenaars lastig. In de provincie wordt betaalbaar wonen door Woningbouwvereniging Gelderland (WBVG) ontwikkeld in collectieve woonprojecten. Ook in Arnhem geeft deze organisatie een aantal panden in zelfbeheer aan collectieven.

Kortom, er zit energie in Arnhem, maar het blijft ook een strijd tegen de tijdelijkheid van huisvesting. De tijdelijkheid veroorzaakt een stoelendans: initiatieven verhuizen en blijven in een soort opstartmodus zitten, waardoor slagkracht verloren gaat. De grote vraag in Arnhem is hoe de beschikbare energie, middelen en inzet van de verschillende partijen tot één of meerdere toekomstbestendige initiatieven kunnen leiden waar werken, wonen en presenteren elkaar versterken. Hoe zetten we de energie om in een synergie?

De toegang voor deze bijeenkomst is gratis. Aanmelden kan via GSZK/Facebook.

Geen Stad Zonder Kunst #2 wordt mede mogelijk gemaakt door Pictoright en BankGiro Loterij Fonds. Alle bijeenkomsten worden georganiseerd bij en in samenwerking met een lokale kunstinstelling, broedplaats, atelierpand of academie, en voor iedere bijeenkomst is een poster ontworpen door een kunstenaar of ontwerper die ingaat op de lokale problematiek. Na Arnhem volgen er gesprekken in Maastricht (13 juni), Utrecht (26 juni) en Amsterdam (1 juli). Kijk voor het volledige programma bij de events op facebook.com/Geen-Stad-Zonder-Kunst.
Over Platform BK

Platform BK onderzoekt de rol van kunst in de samenleving en voert actie voor een beter kunstbeleid. Wij vertegenwoordigen kunstenaars, curatoren, ontwerpers, critici en andere culturele producenten.