S

GSZK#2 in Den Haag

Samen met de Kunstenbond voerden we in aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 actie voor een duurzaam en betaalbaar atelierbeleid. Met Geen Stad Zonder Kunst#2 bouwen we verder aan de dialoog tussen kunstenaars, politiek en stad. We willen de tendens keren dat woon- en werkplekken voor kunstenaars duurder, schaarser en steeds vaker slechts tijdelijk worden en tegelijkertijd het belang van radicale verbeelding voor de stad versterken. Daarom organiseren we in zes verschillende steden een bijeenkomst, de eerste vindt plaats op maandag 20 mei bij Stroom Den Haag.

06/05/2019
https://www.facebook.com/events/2253515771630033/
Ontwerp: Studio Lennarts en de Bruijn, 2019

Vorig jaar voerden we in opmaat naar de gemeenteraadsverkiezingen gesprekken met kunstenaars en politiek. Een jaar na dato zijn er coalitieplannen geschreven, is er nieuw atelier- en broedplaatsenbeleid geformuleerd en zijn er nieuwe stedelijke ontwikkelingen. Een goed moment om de stand van zaken op te nemen, de verkiezingsbeloften terug te lezen en te zien welke handreikingen zijn opgepakt.

Platform BK en Kunstenbond nodigen je van harte uit voor een stadsgesprek over de plek van kunst in Den Haag tussen kunstenaars, politiek en betrokkenen op maandag 20 mei 2019, 19.00-21.00 uur bij Stroom Den Haag. Het gesprek wordt gemodereerd door Miriam Bestebreurtje, adjunct-directeur onderwijs van de KABK.

De afgelopen periode zijn in Den Haag bestuurlijke verhoudingen gewisseld en is er een grote reorganisatie in de gemeente geweest, waardoor er zowel nieuwe wethouders als ambtenaren zijn. Deze situatie biedt nieuwe kansen om fris tegen zaken aan te kijken en  uitdagingen om door te zetten op wat er goed ging in de afgelopen beleidsperiode.

De brede en laagdrempelige samenwerking tussen politiek en kunstenveld in Den Haag is erg bijzonder. In vergelijking met andere steden gaat het goed in Den Haag op het gebied van beeldende kunst; er zijn relatief veel kleine initiatieven waarvan sommige konden doorgroeien naar een presentatie-instelling en andere al heel lang een belangrijke functie in de stedelijke ecologie vervullen. Ook zijn atelierpanden die op een tijdelijk contract zaten in staat gesteld – nadat ze hun plek in de stad hebben bewezen – om zich bestendigen in verschillende vormen. En zo waren er in de vorige beleidsperiode nog meer positieve ontwikkelingen in Den Haag, die mogelijk zijn gemaakt door een samenspel tussen kunstenaars en -initiatieven, kunst- en kunstonderwijsinstellingen, ambtenaren en wethouders, die met elkaar voor dit positieve klimaat zorgden.

De insteek voor de avond is een stadsgesprek, als belangrijk onderdeel van de lokale democratie. We willen dat bestuurders, ambtenaren en instellingen in gesprek gaan met de makers en kunstenaars om wie het gaat. Het is belangrijk dat kunstenaars worden betrokken bij de lokale politiek en kunnen worden uitgedaagd om er (nog meer) aan deel te nemen, bijvoorbeeld door zitting te nemen in werkgroepen cultuur van de lokale politieke partijen.

De vragen die bijvoorbeeld gesteld worden zijn: Hoe kunnen we doorpakken op de positieve lijn die is ingezet in de vorige beleidsperiode? Hoe behouden we de succesvolle samenwerkingsvormen tussen gemeente en het kunstenveld? Hoe kunnen we eigenaarschap en zeggenschap geven aan de kunstenaars en makers? En hoe kunnen kunstenaars collectief zelfbeheer en coöperatief eigendom ontwikkelen?

De toegang voor deze bijeenkomst is gratis. Aanmelden kan via GSZK/Facebook.

Geen Stad Zonder Kunst #2 wordt mede mogelijk gemaakt door Pictoright en BankGiro Loterij Fonds. Alle bijeenkomsten worden georganiseerd bij en in samenwerking met een lokale kunstinstelling, broedplaats, atelierpand of academie, en voor iedere bijeenkomst is een poster ontworpen door een kunstenaar of ontwerper die ingaat op de lokale problematiek. Na Den Haag volgen er gesprekken in Tilburg (29 mei), Arnhem (6 juni), Maastricht (13 juni), Utrecht (26 juni) en Amsterdam (1 juli). Kijk voor het volledige programma bij de events op facebook.com/Geen-Stad-Zonder-Kunst.
Over Platform BK

Platform BK onderzoekt de rol van kunst in de samenleving en voert actie voor een beter kunstbeleid. Wij vertegenwoordigen kunstenaars, curatoren, ontwerpers, critici en andere culturele producenten.