Q

GSZK#2 in Tilburg

Samen met de Kunstenbond voerden we in aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 actie voor een duurzaam en betaalbaar atelierbeleid. Met Geen Stad Zonder Kunst#2 bouwen we verder aan de dialoog tussen kunstenaars, politiek en stad. We willen de tendens keren dat woon- en werkplekken voor kunstenaars duurder, schaarser en steeds vaker slechts tijdelijk worden en tegelijkertijd het belang van radicale verbeelding voor de stad versterken. Daarom organiseren we in zes verschillende steden een bijeenkomst, de tweede vindt plaats op woensdag 29 mei bij NS16 in Tilburg.

13/05/2019
Ontwerp: Sander van Bussel

Vorig jaar voerden we in opmaat naar de gemeenteraadsverkiezingen gesprekken met kunstenaars en politiek. Een jaar na dato zijn er coalitieplannen geschreven, is er nieuw atelier- en broedplaatsenbeleid geformuleerd en zijn er nieuwe stedelijke ontwikkelingen. Een goed moment om de stand van zaken op te nemen, de verkiezingsbeloften terug te lezen en te zien welke handreikingen zijn opgepakt.

Platform BK en Kunstenbond nodigen je van harte uit voor de bijeenkomst over de plek van kunst in Tilburg met kunstenaars, politiek en betrokkenen op woensdag 29 mei 2019, 19.00-21.00 uur bij NS16. Tijdens de bijeenkomst geeft Alex de Vries (auteur, curator en o.a. mede-oprichter Metropolis M) een presentatie over het belang van een atelier voor de kunstenaarspraktijk. Het gesprek wordt gemodereerd door Olof van der Wal, directeur SKAR (Rotterdam).

Tilburg profileert zich als ‘een stad van makers’, zelfs het gemeentelijk cultuurplan 2017-2020 wordt door de titel #stadvanmakers gesierd. De stad wil een voedingsbodem zijn voor creatief talent, waar cultuur ruimte krijgt om te groeien. Daarom is in de vorige beleidsperiode onder meer een Makersfonds in het leven geroepen. In aanvulling daarop heeft de provincie Noord-Brabant specifieke makersregelingen geïnitieerd. Met stadsgesprekken cultuur, die de gemeente organiseert, geeft de gemeente invulling aan het ideaal dat mensen de stad maken.

Als een stad die makers omarmt, zou Tilburg er ook aan kunnen werken om kunstenaars meer zeggenschap te geven over hun werkomgeving, zodat makers ook stadmakers kunnen worden zodat ze invloed hebben hoe de stad zich ontwikkeld. Op welke manier kan de maatschappelijke waarde die makers creëren worden versterkt en doorgetrokken naar het maatschappelijke vastgoed waarin ze werken? Hoe kunnen kunstenaars inspraak krijgen bij de ontwikkeling van maatschappelijk vastgoed? Behoren collectief zelfbeheer en coöperatief eigendom tot de mogelijkheden, zoals dit in andere steden soms gebeurt? Dergelijke opties geven kunstenaars de mogelijkheid om bijvoorbeeld mee te investeren in zonnepanelen op het eigen dak. Zo krijgen kunstenaars tegelijkertijd meer zeggenschap over het pand waarin ze werken én de mogelijkheid om bijvoorbeeld aan pensioenopbouw te werken. De centrale vraag van deze avond luidt daarom: hoe kunnen de makers in Tilburg ook de stadmakers van Tilburg worden?

De toegang voor deze bijeenkomst is gratis. Aanmelden kan via GSZK/Facebook.

Geen Stad Zonder Kunst #2 wordt mede mogelijk gemaakt door Pictoright en BankGiro Loterij Fonds. Alle bijeenkomsten worden georganiseerd bij en in samenwerking met een lokale kunstinstelling, broedplaats, atelierpand of academie, en voor iedere bijeenkomst is een poster ontworpen door een kunstenaar of ontwerper die ingaat op de lokale problematiek. Na Tilburg volgen er gesprekken in Arnhem (6 juni), Maastricht (13 juni), Utrecht (26 juni) en Amsterdam (1 juli). Kijk voor het volledige programma bij de events op facebook.com/Geen-Stad-Zonder-Kunst.
Over Platform BK

Platform BK onderzoekt de rol van kunst in de samenleving en voert actie voor een beter kunstbeleid. Wij vertegenwoordigen kunstenaars, curatoren, ontwerpers, critici en andere culturele producenten.