B

GSZK#2 in Utrecht

Samen met de Kunstenbond voerden we in aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 actie voor een duurzaam en betaalbaar atelierbeleid. Met Geen Stad Zonder Kunst#2 bouwen we verder aan de dialoog tussen kunstenaars, politiek en stad. We willen de tendens keren dat woon- en werkplekken voor kunstenaars duurder, schaarser en steeds vaker slechts tijdelijk worden en tegelijkertijd het belang van radicale verbeelding voor de stad versterken. Daarom organiseren we in zes verschillende steden een bijeenkomst, de vijfde vindt plaats op woensdag 26 juni bij De Nijverheid in Utrecht.

12/06/2019
Beeld: Mitchel Breed

Vorig jaar voerden we in opmaat naar de gemeenteraadsverkiezingen gesprekken met kunstenaars en politiek. Een jaar na dato zijn er coalitieplannen geschreven, is er nieuw atelier- en broedplaatsenbeleid geformuleerd en zijn er nieuwe stedelijke ontwikkelingen. Een goed moment om de stand van zaken op te nemen, de verkiezingsbeloften terug te lezen en te zien welke handreikingen zijn opgepakt.

Platform BK en Kunstenbond nodigen je van harte uit voor de bijeenkomst over de plek van kunst in Utrecht met kunstenaars, politiek en betrokkenen op woensdag 26 juni 2019, 19.00-21.00 uur bij De Nijverheid. De moderator van het publieke werkgesprek is Arno van Roosmalen (directeur Stroom Den Haag). We sluiten de avond af met een wandeling door het Werkspoorkwartier als een intuïtief stedelijk experiment onder leiding van Friso Wiersum van Expodium. Neem je telefoon met oordopjes mee!

Utrecht heeft de stevige ambitie om door te groeien, verschillende gebieden zijn aangewezen voor stadsontwikkeling. Bij die groeiambitie hoort ook de wens dat de sterke en diverse culturele infrastructuur die er nu is meegroeit. Een van de grote stadsontwikkelingsprojecten is het Werkspoorkwartier, dat o.a. met Europese subsidie een creatief circulair maakgebied moet worden. Via de recente Culturele Zondag Go West is iedereen door de wethouder Anke Klein uitgenodigd om het gebied te leren ontdekken.

Het is belangrijk om bij de Utrechtse groeiambitie voldoende aandacht te hebben voor het bestendigen van broedplaatsen en atelierpanden en voor wonen als vorm van duurzame betrokkenheid bij de stad, zodat de menselijke, financiële en culturele investeringen op lange termijn iets voor de stad betekenen en niet te veel als instrument voor stedelijke vernieuwing worden ingezet.

De Methaal Kathedraal, Vechtclub XL, De Nijverheid, het Hof van Cartesius en eerder Das Spectrum zijn allemaal plekken die met veel inzet van kunstenaars zijn gemaakt tot wat ze zijn. Het pand waar Das Spectrum zat, is inmiddels tegen de vlakte gegaan om plaats te maken voor nieuwbouw. De Nijverheid heeft een huurcontract voor 10 jaar met de eigenaar, een Amerikaanse investeerder. De broedplaats Vechtclub XL wil graag het pand aankopen, hier is nog geen uitsluitsel over. Als uitzondering is het Hof van Cartesius erin geslaagd een toekomstbestendige te creëren in de vorm van een coöperatie.

Kortom, de voorbeelden laten zien dat veel partijen op verschillende manieren naar mogelijkheden zoeken om ruimte voor kunstenaars te realiseren. Er zijn kansen in Utrecht en de meeste partijen weten elkaar te vinden, maar hoe de ruimte te realiseren blijft vaak toch nog een vraag. Hoe gaan we – kunstenaars, initiatieven, DePlaatsmaker, politiek, HKU, Culturele Zaken, UVO – dit met elkaar organiseren?

 

De toegang voor deze bijeenkomst is gratis. Aanmelden kan via GSZK/Facebook.

Geen Stad Zonder Kunst #2 wordt mede mogelijk gemaakt door Pictoright en BankGiro Loterij Fonds. Alle bijeenkomsten worden georganiseerd bij en in samenwerking met een lokale kunstinstelling, broedplaats, atelierpand of academie, en voor iedere bijeenkomst is een poster ontworpen door een kunstenaar of ontwerper die ingaat op de lokale problematiek. Het laatste gesprek vindt plaats op maandag 1 juli bij de Mezrab in Amsterdam. Kijk voor het volledige programma bij de events op facebook.com/Geen-Stad-Zonder-Kunst.
Over Platform BK

Platform BK onderzoekt de rol van kunst in de samenleving en voert actie voor een beter kunstbeleid. Wij vertegenwoordigen kunstenaars, curatoren, ontwerpers, critici en andere culturele producenten.