Q

Het Initiatief

Het Initiatief is een inventaris van instellingen voor beeldende kunst die geïnitieerd zijn vanuit de kunstwereld zelf. Deze initiatieven hebben geen commercieel doel of collectie en zijn er op gericht (experimentele) kunst aan een zo breed mogelijk publiek te ontsluiten door middel van het organiseren van tentoonstellingen, lezingen en performances.

Ze vormen de plek waar makers en toeschouwer samenkomen en vormen een belangrijke schakel op lokaal, nationaal en soms internationaal niveau. De activiteiten van deze initiatieven tonen een enorme diversiteit en omdat het veelal kleine organisaties zijn die geen collectie hebben of structurele (overheids)steun genieten, zijn ze in staat meer risico’s te nemen en zijn ze vaak als eerste met het ontdekken (of creëren) van nieuwe ‘trends’.

20/11/2012
De activiteiten van deze initiatieven tonen een enorme diversiteit en omdat het veelal kleine organisaties zijn die geen collectie hebben of structurele (overheids)steun genieten, zijn ze in staat meer risico’s te nemen en zijn ze vaak als eerste met het ontdekken (of creëren) van nieuwe ‘trends’. Het Initiatief is een van de inventarissen en onderzoeken die Platform Beeldende Kunst bij haar oprichting is gestart als reactie op de negatieve beeldvorming van het culturele veld door kabinet Rutte I.

Een van de verwijten aan het culturele veld was dat het geheel afhankelijk is van subsidies en met de rug naar de samenleving staat. Inmiddels wordt het belang van deze ‘humuslaag’ breed gedragen, zelfs door de politiek, en bestaan er meerdere inventarissen en publicaties die dit onderdeel van het veld in kaart brengen en het belang ervan onderstrepen.

Toch is de situatie voor initiatieven nog steeds precair en afhankelijk van de niet aflatende inzet van kunstenaars, curatoren en andere professionals die hun eigen tijd en geld blijven steken in het levend houden van deze essentiële schakel in het culturele veld van Nederland. Het Initiatief is er om inzicht te geven in de diversiteit en kwantiteit van deze arbeid zodat deze niet (meer) over het hoofd wordt gezien.

 
Over Irene De Craen

Irene de Craen (1980) is freelance schrijver, curator en theoriedocent aan de Gerrit Rietveld Academie. Zij was onder andere redacteur voor Tubelight en Mister Motley en schrijft nu regelmatig voor Metropolis M, Mister Motley en Frieze. Daarnaast maakt zij deel uit van FATFORM en is ze bestuurslid van Stichting FLAT. Sinds 2015 is Irene bestuurslid van Platform BK.


GERELATEERDE ITEMS