U

Informatiebijeenkomst atelierbeleid Amsterdam

Platform BK en FNV Kunstenbond organiseren een informatiebijeenkomst voor kunstenaars en belangstellenden op maandag 10 oktober om 15:00uur bij FNV Kunstenbond aan de Jan Tooropstraat 1 in Amsterdam, om de stand van zaken rondom woon-en werkruimtes voor kunstenaars in Amsterdam te bespreken. Wat zijn de gevolgen voor de ateliercomplexen en atelierwoningen, van de naderende splitsing van belangen bij de woningcorporaties in Diensten van Algemeen Economisch Belang – DAEB en niet DAEB? De CAWA en enkele nadere betrokken partijen en organisaties zullen de bijeenkomst bijwonen.

07/10/2016
Waar zit het gezamenlijke belang en wat dienen de kunstenaars te weten en mogelijk te ondernemen?
Wij roepen vooral kunstenaars en vertegenwoordigers op die ateliers, woningen en atelierwoningen huren bij de wooncoöperaties en broedplaatsen, om mee te doen aan de informatiebijeenkomst. U kunt zich aanmelden door een mail te sturen aan Tatjana Macic die onderzoek doet bij Platform BK naar het atelierbeleid in Nederland. Tatjana’s mail is: tatjana@platformbk.nl
Over Platform BK

Platform BK onderzoekt de rol van kunst in de samenleving en voert actie voor een beter kunstbeleid. Wij vertegenwoordigen kunstenaars, curatoren, ontwerpers, critici en andere culturele producenten.


GERELATEERDE ITEMS