Platform Beeldende Kunst 2013 september 2 – Platform BK


2013 september 2

Platform-bites

+ De afgelopen week hebben we ons kantoor op de kop gezet en zo behoorlijk meer werk- en opslagruimte weten te winnen.

+ Afgelopen vrijdag namen we deel aan een inspirerend BK-NL overleg, samen met De Zaak NU, het Mondriaan Fonds en de Nederlandse Museum Vereniging.

+ Vanochtend is Rune in gesprek gegaan met Paul Kalma van de Wiardi Beckman Stichting, over de instrumentalisering van de kunst en een eventuele samenwerking.

Nog geen grote overwinning voor ZZP’ers

ikblijfzzper_568

De miljoenennota, die op Prinsjesdag is gepresenteerd, geeft weer dat de bezuinigingsplannen op de zelfstandigenaftrek zijn bijgesteld van 500 naar 300 miljoen. De zelfstandigenaftrek wordt niet geheel afgeschaft, maar wel versoberd. We hebben in ieder geval iets bereikt en daar heeft onze actie blijfjijzzper.nl aan bijgedragen! Toch kun je nog niet zeggen dat er een grote overwinning te vieren valt, daarvoor moet naar ons idee ook die 300 miljoen van tafel!

De petitie en enquete loopt door. Er is ruimte bij de coalitie om de plannen anders in te vullen en bij de oppositie om nog minder dan 300 miljoen te bezuinigen. Wat betreft tijd is er ook nog wat ruimte: de bezuiniging op de zelfstandigenaftrek is gekoppeld aan winstboxplannen, en daar komt het kabinet in het eerste kwartaal van 2014 mee. De bezuiniging wordt volgend jaar Prinsjesdag pas heel concreet: dat moet namelijk wettelijk geregeld worden in het Belastingplan van 2015. Onze inzet blijft ondertussen het behoud van de ondernemersaftrekken en de bijbehorende boodschap luidt:

Je kunt niet als kabinet tegelijkertijd:

1) creatieven de markt opsturen (OCW);
2) topsectorenbeleid inzetten op de creatieve industrie (EZ);
3) maatwerk zoals Wwik voor creatieve beroepen afschaffen (SZW);
4) mensen in loondienstverbanden proberen te krijgen die er niet zijn;
… en cruciale financiële ondersteuning weghalen (MinFin)
midden in een zware economische crisis.

Dit idee wordt ook goed overgebracht door het Volkskrantartikel Creatieve zzp’er dupe kabinetsplannen, dat is geschreven op basis van het voorlopige onderzoeksrapport van hoogleraar Arjan v.d. Born (11 sept. 2013). Op de website van FNV Kiem tref je een uitgebreidere analyse aan over de stand van zaken.

Mondriaan Fonds ontvangt weinig subsidieaanvragen

Mondriaan Fonds
Tijdens een overleg met het Mondriaan Fonds is met ons gedeeld dat de individuele subsidieaanvragen van het fonds tot nu toe sterk uitblijven. Wanneer je nog zoekt naar financiële steun voor je werk of project is het dus zeker de moeite waard om een aanvraag in te dienen. Kijk eens op de website van het fonds naar de verschillende aanvraagmogelijkheden en voorwaarden.

 

 

23/09/2013Over Platform BK

Platform BK onderzoekt de rol van kunst in de samenleving en voert actie voor een beter kunstbeleid. Wij vertegenwoordigen kunstenaars, curatoren, ontwerpers, critici en andere culturele producenten.


GERELATEERDE ITEMS