Platform Beeldende Kunst 2014 Kunstenaars­honorarium – Platform BK


2014 Kunstenaars­honorarium

Onderzoek praktijk kunstenaarshonorarium
Beeldende Kunst Nederland (BKNL) laat onderzoek doen naar de praktijk van het kunstenaarshonorarium in Nederland. BKNL is een informeel overleg van organisaties die opkomen voor het belang van beeldend kunstenaars, musea, presentatie-instellingen en galeries in Nederland. Met dit inventariserende onderzoek wil BKNL inzichtelijk maken welke voorbeelden er zijn van betaling aan kunstenaars door opdrachtgevers, zoals musea maar ook andere instellingen, gemeenten of private opdrachtgevers. Bureau APE gaat het onderzoek uitvoeren. Verschillende bureaus hebben offertes uitgebracht. APE kwam met het beste voorstel, zowel gezien de economische kennis als het inzicht in het veld. 
De kwestie van het kunstenaarshonorarium is actueler dan ooit door enerzijds de bezuiniging in de kunsten, die zowel opdrachtgevers als kunstenaars raken, en anderzijds de toenemende vraag aan kunstenaars om cultureel ondernemend te zijn. Maar een overzicht hoe het honorarium er in de praktijk uitziet ontbreekt, net als inzicht in wat goed werkt en als voorbeeld kan dienen. Daarom is besloten tot dit onderzoek, op basis waarvan gekeken kan worden of richtlijnen in de toekomst nodig zijn.
BKNL agendeert urgente vraagstukken en onderwerpen die spelen binnen de beeldende kunst. Het overleg kwam voor het eerst bijeen in 2011 als reactie op de kunstbezuinigingen. Het overleg vindt gemiddeld twee keer per jaar plaats. Bij BKNL zijn de volgende organisaties aangesloten: Platform BK, Museumvereniging, FNV Kiem, Kunsten ‘92, de Beroepsvereniging van Beeldend Kunstenaars (BBK), de Nederlandse Galerie Associatie (NGA) en de belangenvereniging voor presentatie-instellingen De Zaak Nu. Het Mondriaan Fonds faciliteert de bijeenkomsten.
Streven is dat het onderzoek naar het honorarium, waarbij verschillende partijen in het veld zullen worden betrokken, eind oktober is afgerond.
-0-
Bericht voor de pers:
Voor meer informatie: Caroline Soons (medewerker communicatie), c.soons@mondriaanfonds.nl,
Tel: +31(0)20 523 15 23.

 

 

28/08/2014Over Platform BK

Platform BK onderzoekt de rol van kunst in de samenleving en voert actie voor een beter kunstbeleid. Wij vertegenwoordigen kunstenaars, curatoren, ontwerpers, critici en andere culturele producenten.


GERELATEERDE ITEMS