T

Onderzoek kunstenaars honorarium

Beeldende Kunst Nederland (BKNL) laat onderzoek doen naar de praktijk van het kunstenaarshonorarium in Nederland.

07/10/2014
 

Met dit inventariserende onderzoek wil BKNL inzichtelijk maken welke voorbeelden er zijn van betaling aan kunstenaars door opdrachtgevers, zoals musea, gemeenten of private opdrachtgevers. De kwestie van het kunstenaarshonorarium is actueler dan ooit door enerzijds de bezuinigingen in de kunsten, die zowel opdrachtgevers als kunstenaars raken, en anderzijds de toenemende vraag aan kunstenaars om cultureel ondernemend te zijn. BKNL bekijkt aan de hand van de onderzoeksresultaten of richtlijnen in de toekomst nodig zijn. Bureau APE voert het onderzoek uit.

BKNL is een informeel overleg van organisaties die opkomen voor het belang van beeldend kunstenaars, musea, presentatie-instellingen en galeries in Nederland. Aangesloten zijn: Platform BK, Museumvereniging, FNV Kiem, Kunsten ‘92, de Beroepsvereniging van Beeldend Kunstenaars (BBK), de Nederlandse Galerie Associatie (NGA) en de belangenvereniging voor presentatie-instellingen De Zaak Nu. Het Mondriaan Fonds faciliteert de bijeenkomsten. Streven is dat het onderzoek eind oktober is afgerond.

Hoe meer kunstenaars meedoen met het onderzoek, hoe beter inzicht we krijgen in hoe en of kunstenaars honoraria ontvangen voor hun werk en activiteiten. We willen je dan ook vragen om dit berichtje te doorsturen, delen, tweet’en met al je vrienden en collega’s.
>> Doe mee met het onderzoek over het kunstenaarshonorarium <<
Over Platform BK

Platform BK onderzoekt de rol van kunst in de samenleving en voert actie voor een beter kunstbeleid. Wij vertegenwoordigen kunstenaars, curatoren, ontwerpers, critici en andere culturele producenten.


GERELATEERDE ITEMS