R

Open brief aan het Stedelijk Museum Amsterdam

Brief aan Beatrix Ruf van het Stedelijk Museum Amsterdam betreffende de herpositionering van het SMBA

11/09/2017
Stedelijk Museum Amsterdam
Museumplein 10
1071 DJ Amsterdam

Amsterdam, 11 september 2017
Betreft: herpositionering SMBA

Geachte mevrouw Ruf, beste Beatrix,

Op 15 december 2015 publiceerde het Stedelijk Museum Amsterdam een persbericht dat het plannen ging ontwikkelen om het projectbureau SMBA te herpositioneren, met de intentie om in 2017 een hernieuwde dependance te openen als – in uw eigen woorden – ‘aanvulling op de eigen institutionele praktijk, het programma in de stad en de polyfonie aan nationaliteiten in deze spannende context.’1 Inmiddels is het grootste deel van 2017 voorbij en is er nog geen witte rook, laat staan een hernieuwde dependance.

Tijdens de publieke kick-off van het onderzoek naar de herpositionering van SMBA op 19 juni 2016, sprak u de hoop uit dat de sluiting slechts van korte duur zou zijn.2 Iedere dag, week of maand wachten op een hernieuwd SMBA om het Amsterdamse kunstenveld te verrijken, tast de geloofwaardigheid van uw uitspraken aan. Uw wens om SMBA een centrale plek te laten zijn voor kunst waar hedendaagse en internationale stemmen in Amsterdam te vinden zijn, echoot na in het vacuüm dat u mede heeft gecreëerd. Het groot gedeelde onbegrip van kunstprofessionals in Amsterdam en daarbuiten voor de tijdelijke sluiting van SMBA neemt door het wachten nog steeds toe.3

Voor een afgewogen herpositionering van een nieuw SMBA kregen de internationale curatoren Emily Pethick, Sophie Goltz en Eungie Joo de opdracht onderzoek te doen naar ‘de contouren van de nieuwe kunstinstelling die aansluit bij de actuele kunstontwikkelingen en behoeftes in de stad, het land en de rest van de wereld.’ Deze aanbevelingen, in samenwerking met Ammodo, zouden eind 2016 afgerond zijn. Vele kunstprofessionals in Amsterdam hebben meegewerkt aan de dialogen waar het Stedelijk lering uit heeft willen trekken. Deze resultaten zouden meer inzicht moeten geven in wat het institutionele model zou kunnen zijn voor een hedendaagse kunstinstelling in een stad als Amsterdam, die zowel meer lokaal als mondiaal zou willen zijn. Platform BK en vele anderen zijn zeer benieuwd naar de onderzoeksresultaten, zeker omdat kunstenaars en bemiddelaars hun medewerking aan het onderzoek hebben verleend. Daarom verzoekt Platform BK het Stedelijk Museum Amsterdam haar institutionele transparantie te bevorderen en de resultaten publiek te delen. Neem de publieke dialoog serieus en deel de verschillende overwegingen die spelen bij een hernieuwde satelliet.

Daarnaast doet Platform BK een oproep aan het Stedelijk Museum Amsterdam om niet langer te wachten met het nemen van haar verantwoordelijkheid om ruimte te maken in het Amsterdamse ecosysteem van de hedendaagse kunst. Creëer ruimte in het artistieke middenveld met een hernieuwd SMBA! Als er nog wat langer wordt gewacht met heropening, dan is het gedane onderzoek niet relevant meer, omdat de condities en de omgeving voortdurend aan verandering onderhevig zijn. Juist de kunst leert ons dat de ervaring een vorm van kennen is die ontzettend waardevol kan zijn. Juist de kunst leert ons dat falen nieuwe inzichten oplevert. Los de eigen geformuleerde belofte in: reageer op het hedendaagse en maak het beloofde nieuwe begin om de ontwikkelingen in de kunst en de wereld te bevragen. Er is geen onderzoek nodig om te beseffen dat er nog steeds grote behoefte is onder kunstenaars in Amsterdam en daarbuiten om werk te tonen in een kritische, internationale, experimentele, grootstedelijke context.

Eerdere verzoeken aan het Stedelijk Museum Amsterdam om openheid te geven in de onderzoeksresultaten en de stand van zaken wat betreft een heropening van een nieuw SMBA zijn helaas onbeantwoord gebleven. Tijdens de kick-off gaf u te kennen dat elk verzoek aan het Stedelijk gedaan mocht worden. Daarom hoopt Platform BK van harte op een positieve, constructieve en transparante reactie.

 

Met vriendelijke groet,
Joram Kraaijeveld,
Inhoudelijk directeur

3 http://www.metropolism.com/nl/reviews/24161_er_is_geen_consensus

Platform BK heeft op 15 september 2017 een antwoord gekregen op de Open brief aan het Stedelijk Museum over de herpositionering van SMBA. Het Stedelijk Museum geeft aan dat het onderzoek langer heeft geduurd dan voorzien, dat er zorgvuldig wordt omgegaan met de aanbevelingen, en dat het nog even duurt om een hernieuwd SMBA met relevantie voor de stad te vormen. Beatrix Ruf zegt daarnaast: “Wij begrijpen en delen jullie zorg, maar we willen dat de nieuwe instelling op alle onderdelen goed wordt gepositioneerd. Op het moment dat we met nieuws naar buiten kunnen treden, zullen we dit zeker direct aan jullie laten weten. Dit zal voor het einde van het jaar zijn.” Platform BK ziet uit naar dit nieuws, en zal waar nodig het Stedelijk Museum Amsterdam blijven herinneren aan de publiek verantwoording die het heeft af te leggen.Over Joram Kraaijeveld

Joram Kraaijeveld is producent, curator, docent en schrijver en zet zich als zodanig in voor de positie van de kunstenaar en de waarde van de kunsten voor de samenleving. Hij werkt aan actieve vormen van solidariteit binnen en buiten de kunsten. Hij was betrokken bij de ontwikkeling van de Arbeidsmarktagenda voor de Culturele en Creatieve Sector 2021-2024, de richtlijn kunstenaarshonoraria en de Fair Practice Code. Namens Platform BK schreef hij samen met Bart Stuart het onderzoeksrapport ‘Geen Stad Zonder Kunst’ over verschillende vormen van beheer van atelierpanden in Nederland. Joram doceert kunsttheorie aan de Gerrit Rietveld Academie, waar hij ook voorzitter is van de Redactieraad voor Intercurriculaire Programma's. Hij werkte als curator voor onder meer SMBA, Van Abbemuseum, De Brakke Grond & Museum Dr. Guislain, Schloss Ringenberg, Metropolis M & Stedelijk Museum Amsterdam. Zijn artikelen zijn gepubliceerd in o.a. Metropolis M, Boekman en Kunstlicht. Hij is voorzitter van vereniging Platform BK, commissielid van de CAWA en lid van wooncoöperatie Het Nieuwe Bajesdorp.


GERELATEERDE ITEMS