Open brief van steunbetuiging aan de Nieuwe Universiteit

Platform Beeldende Kunsten (Platform BK) biedt haar volledige steun aan de oprichting en acties van De Nieuwe Universiteit binnen de Universiteit van Amsterdam. Platform BK is het volledig eens met de oproep tot een omkering van de neoliberale doctrines die de afgelopen decennia in het onderwijsstelsel zijn geïmplementeerd. Een ontwikkeling die niet alleen gevolgen heeft voor het onderwijs, maar die tot onze hele samenleving is doorgedrongen.
Een samenleving die zegt waarde te hechten aan vrijheid van meningsuiting, moet zich het belang van kritisch denken in zowel het academische als artistieke domein realiseren. Het idee dat de rechtvaardiging van onderzoek en studie onderworpen is aan een grotere economische machine die zich alleen meet in termen van winstgevendheid, achten wij zeer verwerpelijk. Er bestaan geen ‘onrendabele studies’, er zijn slechts verschillende normen van meting – en verschillende normen produceren verschillende uitkomsten. Alle vormen van kennis dragen bij aan een beter besef van de wereld en de medemens. Het begrijpen van oude en levende talen en de mogelijkheid om de geschiedenis van ideeën te bevatten, stelt ons in staat om zowel onze vroegere als huidige situatie te heroverwegen en kritisch te beoordelen, om op die manier de toekomst bewust vorm te geven. Het geheel van wat wij studie noemen, verbeeldt kortom de Idee van wat wij cultureel en als samenleving zijn. Het is aan de samenleving als geheel om de instrumenten te definiëren die deze waarden evalueren.
Zelden of nooit staan politici stil bij de consequenties op de lange termijn van het in de verkoop zetten van de sociale en intellectuele grondvesten van onze moderne maatschappij. Basisprincipes zoals educatie voor iedereen, universele gezondheidszorg, cultuurbevordering, maar ook praktische maatschappelijke voorzieningen zoals gelijke toegang tot infrastructuur, communicatie en energie, zijn niet meer vanzelfsprekend in onze maatschappij en worden zelden nog duurzaam ingericht door de huidige politiek. Eens het hoogtepunt van de samenleving en trots van burgers en politici, worden deze sectoren verkocht aan de hoogste private bieder om zo een inherent onhoudbaar economisch model kortstondig te stabiliseren.
Platform BK ondersteunt ook de oproep tot heroverweging van de positie van de universiteit en haar aansluiting op de samenleving. Wij verwerpen de ‘ivoren toren’-beschuldiging als populistisch en moedigen de inspanningen om nieuwe vormen van betrokkenheid te ontwikkelen aan. Als een revitalisering van het democratische proces bereikt dient te worden, moet de toenemende ongelijkheid – zowel in opleidingsniveau als in rijkdom – worden aangepakt.
T.I.N.A. (‘There Is No Alternative’) moet op alle niveaus worden verworpen. Cultuur kan niet uitsluitend gebaseerd zijn op neoliberale logica en vrijemarktprincipes. Wij steunen alle inspanningen die zich afzetten tegen deze gedachte die gepresenteerd wordt als een onvermijdelijk gevolg van onze tijd waardoor fatsoenlijke democratische procedés omzeild worden en de manier waarop dit een structureel onderdeel is geworden van de infrastructuur van de universiteit. De wetten van de economie en de samenleving zijn gebaseerd op politieke keuzes en kunnen wanneer nodig worden aangevochten en veranderd.
Platform BK gelooft dat onderwijs, wetenschap en kunst een wezenlijke rol en verantwoordelijkheid hebben in deze kwestie en daarom bieden wij graag onze hulp aan bij het bereiken van onze gemeenschappelijke doelen. Hoewel de uitkomst nog onduidelijk is, heeft De Nieuwe Universiteit met haar acties aangetoond dat er een diepe weerstand bestaat tegen de richting die is ingeslagen, en dat de wens bestaat om nieuwe manieren te verkennen die onze koers kan veranderen.
 
Platform Beeldende Kunst – www.platformbk.nl
Vertaling Irene de Craen
ancient_featured

05/03/2015Over Platform BK

Platform BK onderzoekt de rol van kunst in de samenleving en voert actie voor een beter kunstbeleid. Wij vertegenwoordigen kunstenaars, curatoren, ontwerpers, critici en andere culturele producenten.


GERELATEERDE ITEMS